PL EN


2019 | 2(56) | 22-33
Article title

Biblioteki holdingu Wyższych Szkół Bankowych – organizacja i działalność

Content
Title variants
EN
Libraries of the WSB Universities holding – organization and activity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Holding Wyższych Szkół Bankowych (WSB) to największa grupa niepublicznych (prywatnych) szkół wyższych w Polsce. Uczelnie zlokalizowane są w Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu i Warszawie. Biblioteki funkcjonujące w strukturach holdingu skupiają się na: obsłudze dydaktyki, wsparciu działalności naukowej uczelni, współpracy ze środowiskiem bibliotekarskim zarówno lokalnie, jak i krajowo oraz pracy na rzecz społecznej odpowiedzialności uczelni. Dodatkowo bibliotekarze WSB prowadzą działalność naukową, a swoją aktywność zawodową rozwijają poprzez działania wpisujące się w ideę kształcenia ustawicznego, poprzez szkolenia, kursy, studia podyplomowe, doktoranckie, studia MBA oraz udział w programie Erasmus+.
EN
The WSB Universities Holding is the largest group of non-public (private) universities in Poland. Universities are located in Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Gdynia, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń, Wrocław and Warsaw. Libraries working in the holding structure focus on: teaching support, assisting the academic activity of the university, cooperation with the librarian community both locally and nationally, and working for the universities social responsibility. In addition, WSB librarians conduct scientific activities and professional development through trainings, courses, postgraduate studies, doctoral studies, MBA studies and participation in the Erasmus+ program.
Publisher

Year
Issue
Pages
22-33
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa; Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
References
 • Archiwum: szkolenia. W: Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. Pobrane 25 czerwca 2019, z: http://sbsw.katowice.sbp.pl/index.php/konferencje/archiwum-konferencji/
 • Archiwum: wyjazdy. W: Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. Pobrane 25 czerwca 2019, z: http://sbsw.katowice.sbp.pl/index.php/wyjazdy-szkoleniowe/archiwum-szkolenia/
 • Geryk, M. (2007). Rynek uczelni niepublicznych w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Geryk, M., (2012). Społeczna odpowiedzialność uczelni. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kycler, M. (2014a). Organizacja i działalność Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. Kronika wydarzeń. Cz. 1, Lata 2004-2009. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 1, 114-141.
 • Kycler, M. (2014b). Organizacja i działalność Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. Kronika wydarzeń. Cz. 2, Lata 2010-2014. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2, 138-159.
 • Napisali o nas. W: Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. Pobrane 25 czerwca 2019, z: http://sbsw.katowice.sbp.pl/index.php/o-nas/napisali-o-nas/
 • Pawłowski, K. (2013). Budowanie marki niepublicznej szkoły wyższej w Polsce – analiza z perspektywy 20 lat. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej: istota i znaczenie marki (s. 41-56). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Poznaj WSB. W: Wyższe Szkoły Bankowe. Pobrane 20 czerwca 2019, z: https://www.wsb.pl/poznaj-wsb
 • (Regulamin, 2015). Regulamin Wewnętrzny w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie z dnia 3 września 2015. (2015). Pobrane 25.06.2019 r. czerwca 2019, z: https://www.wsb.pl/chorzow/sites/chorzow/files/biblioteka/regulamin_wewnetrzny-2015.pdf
 • (Regulamin, 2017a). Regulamin korzystania z systemu Biblioteczno-Informacyjnego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Pobrane 25 czerwca 2019, z: https://www.wsb.pl/gdansk/sites/gdansk/files/files/regulamin_korzystania_z_systemu_biblioteczno-informacyjnego_wsb_w_gdansku_2017.pdf
 • 32 Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy nr 2 (56) 2019
 • (Regulamin, 2017b). Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Pobrane 25 czerwca 2019 r. czerwca 2019, z: https://www.wsb.pl/bydgoszcz/sites/bydgoszcz/files/download/regulamin_udostepniania_zbiorow-2018.pdf
 • (Regulamin, 2018). Regulamin Systemu Informacyjno-Biblioteczny Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (2018). Pobrane 25 czerwca 2019, z: https://www.wsb.pl/wroclaw/sites/wroclaw/files/Reg_Systemu_Inform_Bibliot_2018_Ww.pdf
 • Szewioła, P. (2018). Polskie uczelnie chcą być jak Oxford. Instytucje naukowe zainteresowane tworzeniem federacji. Gazeta Prawna.pl. Pobrane 20 czerwca 2019, z: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1359721,uczelnie-zainteresowane-tworzeniem-federacji.html
 • Szołtysik, K. (2011). Biblioteka podróży. Wyjazdy edukacyjne bibliotekarzy do bibliotek europejskich. Sprawozdanie organizatora. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 1, 123-131.
 • Toborek-Mazur, J. (2005). Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • (Ustawa, 1997). Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (Dz.U. 1997, nr 85 poz. 539)
 • (Ustawa, 2018). Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (Dz.U. 2018 poz. 1668).
 • WSB w Polsce. W: Wyższe Szkoły Bankowe. Pobrane 20 czerwca 2019, z: https://www.wsb.pl/poznaj-wsb/dlaczego-wsb/wsb-w-polsce
 • Wydarzenia. W: Wyższa Szkoła bankowa w Poznaniu. Pobrane 20 czerwca 2019, z: https://www.wsb.pl/poznan/strefa-studenta/biblioteka/wydarzenia
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bc3b081-a61e-4a31-a4d5-2a48f8472731
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.