PL EN


2018 | 65 | 4: Historia Kościoła | 51-71
Article title

Rubrycele i schematyzmy diecezji chełmsko-lubelskiej

Title variants
EN
Ordos and Directories of the Diocese of Chełm and Lublin
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Diocese of Chełm and Lublin was a complex phenomenon of the administrative and ecclesiastical nature, which appeared at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries. Its non-canonical but commonly used name was referred to the people and things that were linked to it. In this way, one can also speak about ordos and directories of the Diocese of Chełm and Lublin. So far the ordos and directories were known only to a limited extent. As it turns out, they were published over the whole time of the existence of the Diocese of Chełm and Lublin. The full set of their editions can be found in the library and archival institutions of Lublin.
PL
Diecezja chełmsko-lubelska była złożonym zjawiskiem natury administracyjno-kościelnej, jakie pojawiło się na przełomie XVIII i XIX stulecia. Jej niekanoniczna, choć powszechnie stosowana, nazwa była odnoszona do osób i rzeczy, które były z nią powiązane. W ten sposób można mówić również o rubrycelach i schematyzmach diecezji chełmsko-lubelskiej. Jak dotąd były one znane nauce polskiej tylko w niewielkim zakresie. Tymczasm, jak się okazuje, wydawano je przez cały okres istnienia tej diecezji. Komplet wydań można odnaleźć w instytucjach biblioteczno-archiwalnych Lublina.
Contributors
References
  • Estreicher K., Bibliografia polska XIX wieku, cz. I, t. 4, wyd. 2, Polska Akademia Nauk, Kraków 1963.
  • Krucki Ł., Rubrycele i schematyzmy archidiecezji gnieźnieńskiej. Katalog druków przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, Gniezno 2016.
  • Kumor B., Projektowanie reorganizacji Kościoła w Rzeczypospolitej Obojga Narodów z 1790 roku, w: Ecclesia Posnaniensis. Opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata, red. F. Lenort, K. Lutyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny Redakcja Wydawnictw, Poznań 1998, s. 107-111.
  • Kumor-Mielnik J., Geografia historyczna Kościoła lubelskiego, w: Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2005, red. H. Gapski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 44-87.
  • Kwaśniewski A., Rubrycele i elenchusy diecezji krakowskiej z lat 1801-1848, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2014, s. 205-245.
  • Kwaśniewski A., Rubrycele i schematyzmy diecezji kieleckiej (1808-1818), „Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej. Z dziejów regionu i miasta” 2013, s. 55-77.
  • Marczewski J.R., Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bd18d29-47b9-48ee-8551-22f36c0a1726
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.