PL EN


2017 | 1(90) | 28-48
Article title

Wpływ Rekomendacji KNF na ustalanie przez ubezpieczycieli wysokości zadośćuczynienia z tytułu szkody komunikacyjnej

Authors
Title variants
EN
Impact of the PFSA Recommendations on the Amount of Compensation Determined by Insurers for Motor Insurance Claims
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z dniem 1 stycznia 2017 r. zakłady ubezpieczeń stanęły przed wyzwaniem stosowania Rekomendacji dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W założeniu Komisji Nadzoru Finansowego stanowić one mają uzupełnienie przyjętych 16 grudnia 2014 r. Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Zbadanie potencjalnego wpływu na praktykę ubezpieczeniową przedmiotowych rekomendacji organu nadzoru wymagało przeprowadzenia badań dotyczących ich charakteru prawnego. Wypadki drogowe i ich konsekwencje uznawane są za problemy społeczne o bardzo dużej wadze. Stąd pytania dotyczące odrębnego regulowania tej materii z punktu widzenia konstytucyjnego. Posiłkując się rozwiązaniami przyjętymi w innych państwach europejskich Autorka przedstawiła rekomendacje KNF jako jeden ze sposobów ingerencji państwa w stosunki ubezpieczeniowe.
EN
With effect from 1 January 2017, insurance companies are faced with the challenge of applying the Recommendations regarding the process of determining and paying compensation for non-pecuniary damage from motor third-party liability insurance of vehicle owners. According to the PFSA (Polish Financial Supervision Authority) they are intended to complement the Guidelines on motor vehicle insurance claims settlement adopted on 16 December 2014. Investigating the potential impact of the supervisory authority's Recommendations on insurance practice required to carry out research on their legal nature. Road accidents and their consequences are considered to be crucial social problems. Hence the questions were posed about a separate regulation of this issue from the constitutional point of view. Using the solutions adopted in other European countries, the author presented the PFSA Recommendations as one of the ways of the state interference in the insurance relationships.
Year
Volume
Pages
28-48
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bdbaf98-96b7-4f9f-a01f-3c05212d504b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.