PL EN


2018 | 1(94) | 61-67
Article title

Wprowadzenie dyrektywy Wypłacalność II do polskiego prawa ubezpieczeniowego – transpozycja uzupełniająca

Title variants
EN
Implementation of Solvency II to Polish Insurance Law - Ancillary Transposition
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule autorka omówiła problematykę niedawnej nowelizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i innych ustaw. Przedmiotem noweli było pełne dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przeprowadzenie zmian było spowodowane niedostateczną transpozycją do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektyw Wypłacalność II i Omnibus II, które zostały implementowane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
EN
In this article, the author has discussed the recent revision of the Act of 11 September 2015 on Insurance and Reinsurance Activity and of other acts. Its purpose was to completely harmonise Polish law with the EU regulations applicable to the insurance and reinsurance activity. The amendment was necessary because of insufficient transposition of the provisions of the Solvency II and Omnibus II Directives which had been implemented into the Polish legal system on the basis of the above-mentioned act.
Year
Volume
Pages
61-67
Physical description
Contributors
  • Radca Prawny
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bdd2533-99a0-4fac-ac99-24d7fa3ce9d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.