PL EN


2017 | 5 | 33-48
Article title

Reportaż śledczy jako narzędzie społecznej interwencji. Rzecz o ofiarach, katach i milczeniu (Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? Justyny Kopińskiej)

Title variants
EN
Report as a Social Intervention Tool. About the Victims, Executioners and Silence (Is God Going to Forgive Nun Bernadetta? by Justyna Kopińska)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The book Is God Going to Forgive Nun Bernadetta by Justyna Kopińska, showing to the public the abnormalities and pathologies of functioning at the Special Education Centre of the Boromeuszki Nuns in Zabrze, will be the subject of our interest. We will be concerned with the techniques which allow us to put this text in the field of investigative journalism (such as facts management, the realization of compositional and stylistic assumptions, creating portraits of characters, and respecting ethical rules of journalism).
Year
Issue
5
Pages
33-48
Physical description
Contributors
 • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
References
 • Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, Kraków 2007.
 • Kopińska Justyna, Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?, Warszawa 2015.
 • Kuczok Wojciech, Gnój, Warszawa 2003.
 • Maślanka Mariusz, Bidul, Warszawa 2004.
 • Mularczyk Monika, Brudny dotyk, Warszawa 2010.
 • Surmiak-Domańska Katarzyna, Mokradełko, Wołowiec 2012.
 • Adamczyk Wojciech, Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego, Poznań 2008.
 • Adamczyk Wojciech, Rzecz o kontynuacji, amerykańskie wzorce investigative reporting w praktycepolskich reporterów śledczych, w: News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXIwieku, red. Marek Palczewski, Monika Worsowicz, Łódź 2010.
 • Afery III RP: o tropieniu korupcji i dociekaniu prawdy. Z dziennikarzami śledczymi rozmawiaAleksander Majewski, Lublin 2014.
 • Bauer Zbigniew, Gatunki dziennikarskie w Sieci. Co się zmieniło i jak bardzo, w: E-gatunki.
 • Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, red. Wiesław Godzic, Zbigniew Bauer,Warszawa 2015.
 • Dudzińska Anna, Dziennikarstwo rzetelne. Analiza zagadnienia w kontekście wtórnej wiktymizacji bohaterów materiałów medialnych, w: Formy dziennikarstwa: Między odpowiedzialnościąa sensacją, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Krzysztof Kowalik, Katarzyna
 • Bernat, Mateusz Zimnoch, Rzeszów 2015.
 • Foucault Michael, Inne przestrzenie, tłum. Agnieszka Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6.
 • Gmyz Cezary, Zawód: dziennikarz śledczy, Warszawa 2013.
 • Harcup Tony, Dziennikarstwo – teoria i praktyka, przeł. Elżbieta Rodzeń-Leśnikowska, Dariusz Leśnikowski, Łódź 2010.
 • Herman Judith Lewis, Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi, przeł. Anna Kacmajor, Magdalena Kacmajor, Gdańsk 2005.
 • Jurek Krzysztof, Prowokacja dziennikarska jako narzędzie dziennikarstwa śledczego, „Nowy Przegląd Dziennikarski” 2012, nr 2.
 • Kittel Bertold, Dziennikarstwo śledcze w prasie, w: Biblia dziennikarstwa, red. Andrzej Skworz, Andrzej Niziołek, Kraków 2010.
 • Nawrocka Zofia, Gwałt. Głos kobiet wobec społecznego tabu, Warszawa 2013.
 • Palczewski Marek, Dziennikarstwo śledcze w Polsce. Próba diagnozy: czy jeszcze żyje?, w: Idee, wartości, sława w dyskursie publicznym, red. Grzegorz Majkowski, Leszek Kuras, Justyna Makowska, Łódź 2014.
 • Rogulska Aldona, Klonowski Adam, Oskarżyłam księdza: historia Ewy Orłowskiej, Warszawa 2008.
 • Sławińska Teresa, Chapelle Jean-Pierre, Deontologia jako jedno z narzędzi odzyskiwania utraconego zaufania odbiorców do mediów. Perspektywa francuska, w: Formy dziennikarstwa:
 • Między odpowiedzialnością a sensacją, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Krzysztof Kowalik, Katarzyna Bernat, Mateusz Zimnoch, Rzeszów 2015.
 • Spark David, Dziennikarstwo śledcze. Studium techniki, przeł. Magdalena Hodalska, Kraków 2007.
 • Wańkowicz Melchior, O poszerzenie konwencji reportażu, w: Od Stołpców po Kair, Kraków 1977.
 • Worsowicz Monika, Reportaż, artykuł... – charakterystyka genologiczna prasowych tekstów śledczych, w: O dziennikarstwie śledczym. Normy, zagrożenia, perspektywy, red. Marek Palczewski, Monika Worsowicz, Lublin 2009.
 • Worsowicz Monika, Pragmatyka tekstów śledczych. Wybrane zagadnienia, w: Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, red. Marek Palczewski, Monika Worsowicz, Łódź 2006.
 • Zasada Maciej, Kondycja dziennikarstwa śledczego w Polsce, „e-Politykon” 2014, nr 12.
 • Zbyrad Teresa, Instytucje opieki totalnej jako forma zniewolenia i kontroli nad człowiekiem
 • potrzebującym pomocy – na przykładzie domów pomocy społecznej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4.
 • Biograf musi być bezwzględny, z M. Grzebałkowską rozm. przepr. A. Sowińska, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5070-biograf-musi-byc-bezwzgledny.html [dostęp: 10.05.2016].
 • Darska Bernadetta, http://bernadettadarska.blogspot.com/2016/05/to-czego-nie-widac-co-istnieje-j.html [dostęp: 11.07.2016].
 • Dziennikarstwo śledcze jest jak ból dupy, z M. Kąckim rozm. przepr. M. Rutkowski, J. Szczepański, http://www.nowyfolder.com/marcin-kacki-dziennikarstwo-sledcze-jest-jak-bol-dupy[dostęp: 17.08.2016].
 • Facebook: Profil Justyny Kopińskiej [dostęp: 1.05.2016].
 • Jej ludzkie historie, z J. Kopińską rozm. przepr. W. Płocha, http://www.kobieta.pl/drukuj/artykul/justyna-kopinska-interesuja-mnie-ludzkie-historie/?TB_iframe=true&height=350&width=600&cHash=9151250a8a9afefd7fc00c8859brozm [dostęp: 11.08.2016].
 • Michalewicz Iza, Dom zły Caritasu, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,19947516,dom-zly-caritasu-reportaz-izy-michalewicz-o-domu-dziecka-w.html [dostęp: 11.06.2016].
 • Polska odwraca oczy, http://wokolfaktu.pl/polska-odwraca-oczy-3-rzeczy-ktore-odrozniajajustyne-kopinska-od-innych-reporterow/ [dostęp: 12.02.2016].
 • W sprawie sióstr zawiniliśmy wszyscy. Z Justyną Kopińską rozm. przepr. D. Jaroń, http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-justyna-kopinska-w-sprawie-siostr-zawinilismywszyscy,nId,1721972 [dostęp: 1.05. 2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bdd608c-ff8f-457a-9162-9d8f1ac892ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.