Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 53 | 2(212) | 233-242

Article title

Wielkie wyzwania i złożone problemy jako główny przedmiot zainteresowania naukoznawcy

Authors

Content

Title variants

EN
Grand challenges and wicked problems as the main subject of the science of science

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Traktując defi nicje naukoznawstwa jako punkt wyjścia dążę w artykule do jasnego określenia przedmiotu naukoznawstwa – głównie w aspekcie formalnym. Na podstawie prac zarówno klasyków naukoznawstwa w Polsce, jak i współczesnych badaczy zajmujących się tą dziedziną można stwierdzić, że została zatracona wartość epistemiczna naukoznawstwa przejawiająca się ekonomizacją nauki. W mojej pracy pokazuję, że prowadzi to do tego, że „naturalny” przedmiot naukoznawstwa, jakim są wielkie wyzwania (grand challenges) oraz złożone problemy (wicked problems) przestaje nim być.
EN
With a definition of the science of science as a starting point I aim at clear specification of the science of science’s subject – mainly in formal aspect. Based on the works of the science of science’s classics from Poland, but also on the works of contemporary researchers it can be argued that the epistemic value of the science of science has been lost and it is visible due to economization of science. In this paper I show that as a consequence of the former the “natural” subject of the science of science which consists of grand challenges and wicked problems ceases its substance.

Year

Volume

53

Issue

Pages

233-242

Physical description

Dates

published
2017-07

Contributors

 • Sekretarz redakcji Zagadnień Naukoznawstwa

References

 • Bremer, J., 2016, Nauka o zrównoważeniu – w poszukiwaniu transdyscyplinarnej metodologii, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 52.1: 15–32.
 • Herbut, J., Kawalec, P., 2009, Naukoznawstwo, w: J. Herbut, P. Kawalec (red.), Słownik terminów naukoznawczych: teoretyczne podstawy naukoznawstwa, Lublin: Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu, ss. 42–43.
 • Kawalec, P., 2015, Ambivalued Innovation and Interactive Research Design, w: P. Kawalec, R. Wierzchosławski (red.), Social responsibility and science in innovation economy, Lublin: Wydawnictwo KUL, ss. 335-352.
 • Kawalec, P., 2016, W kierunku dojrzałości metodologicznej badań naukoznawczych, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 52.1: 33–44.
 • Mirowsk, P., 2011, Science-mart: privatizing American science, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 • Ossowska, M., Ossowski, S., 1935, Nauka o nauce, „Nauka Polska” 20: 1–12.
 • Rittel, H.W.J., Webber, M.M., 1973, Dilemmas in a general theory of planning, „Policy sciences” 4.2: 155–169.
 • Schomberg, R. von, 2013, A Vision of Responsible Research and Innovation, w: R. Owen, J. Bessant, M. Heintz (red.), Responsible Innovation, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, ss. 51–74.
 • Solow, R.M., 1956, A Contribution to the Theory of Economic Growth, “The Quarterly Journal of Economics” 70.1: 65–94.
 • UE, 2009, Lund Declaration, dokument internetowy: http://www.vr.se/download/18.7dac901212646d84fd38000336/ [dostęp: 22.11.2016].
 • UE, 2015, Lund Declaration – Revisited, dokument internetowy: https://www.vr.se/download/18.43a2830b15168a067b9dac74/1454326776513/The+Lund+Declaration+2015.pdf [dostęp: 22.11.2016].
 • Walczak, M., 2016, Czy możliwa jest wiedza interdyscyplinarna?, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 52.1: 113–126.
 • Woleński, J., 2016, O wewnętrznej i zewnętrznej integracji nauk, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 52.1: 5–14.
 • Znaniecki, F., 1925, Przedmiot i zadania nauki o wiedzy, „Nauka Polska” 5: 1–78.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6bdd83b5-7be5-4062-981d-bd032ac17fb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.