PL EN


2016 | 51(6) Ekonomia XIII. Konkurencyjność MSP | 105-117
Article title

Technologiczne narzędzia zarządzania wiedzą a innowacje w przedsiębiorstwach sektora MSP

Content
Title variants
EN
Technological Tools for Knowledge Management and Innovation at Enterprises in the SME Sector
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono kluczowe zmiany społeczno–gospodarcze spowodowane dynamicznym rozwojem Internetu. Zaprezentowano usprawnienia wynikające z zastosowania technologicznych narzędzi zarządzania wiedzą, a także poziom wykorzystania tychże narzędzi w polskich przedsiębiorstwach. Opisano rolę oraz wagę wykorzystania technologicznych narzędzi zarządzania wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach, a także korzyści wynikających z ich wdrożenia.
EN
In her article, the author presented the socioeconomic changes caused by the dynamic development of the Internet. She presented the improvements stemming from the application of technological tools for knowledge management as well as the level of use of those tools at Polish enterprises. She described the role and importance of the use of technological tools for knowledge management at modern enterprises and the benefits issuing from implementation thereof.
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Allaire Y., Firsirotu M.E. (2000), Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Allen J.A. (1996), Scientific innovation and industrial prosperity, Longman, London.
 • Ashok J. (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE,Warszawa.
 • Baruk J. (2001), Zarządzanie działalnością innowacyjną, (w:) Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W., Hejduk I. (2003), Zarządzanie wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw, „EiOP”, nr 1.
 • European KM Forum, KM Technologies and Tools, IST Project No 2000-2639327
 • Strojny M. (2001), Organizacja „hipertekstowa” a zarządzanie wiedzą, „EiOP”, nr 2.
 • Peters T. (1992), Liberation Management, Macmillan, London.
 • Maier R. (2002), Knowledge Management Systems. Information and Communication Technologies for Knowledge Management, Springer, Heildelberg.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 • Senge P. (1998), Piąta Dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczącej się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6bddb077-e029-40f0-b447-e4982ee95389
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.