PL EN


Journal
2014 | 156 | 283-295
Article title

Rozważania wokół nierówności

Authors
Content
Title variants
EN
Considerations around the Inequalities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The objective of considerations is both to reach the understanding of inequality according to A.K. Sen and to pose a new query analogous to a heuristic question asked by this Indian author in his Inequality Reexamined: “quality of what?” By posing the question inequality of what?”, the author of this article attempts to demonstrate the importance of such a query for social policy, as well as its complementarity with Sen’s question “equality of what?”, pointing at the same time to specific examples of practical complexity of a process expected to eliminate social inequalities.
Keywords
Contributors
author
References
 • Buchanan J. M. [1975] The Limits of Liberty, University of Chicago Press, Chicago.
 • Dworkin R. [1998] Biorąc prawa poważnie, tłum. T. Kowalski, PWN, Warszawa.
 • Filek J[acek] [2003] Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Znak, Kraków.
 • Kant I. [1971] Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, PWN, Warszawa.
 • Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, [2012] DzU z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169.
 • Kohler B. [2007] Teoretyk ekonomii i dobrobytu, [w:] 12 ikon ekonomii. Od Smitha do Stiglitza, red. R. Lüchinger, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Kwarciński T. [2011] Równość i korzyść. Amartyi Kumar Sena koncepcja sprawiedliwości dystry¬butywnej, Wydawnictwo UEK, Kraków.
 • Kwarciński T. [2014] Racjonalność, normatywne zaangażowanie i autonomia podmiotu, „Prak-seologia” nr 155.
 • Nagel T. [1997] Widok znikąd, tłum. C. Cieśliński, Aletheia, Warszawa.
 • Nozick R. [1999] Anarchia, państwo, utopia, tłum. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Aletheia, Warszawa.
 • Rawls J. [1994] Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa.
 • Rousseau J. J. [1956] Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, tłum. H. Elzenberg, [w:] tenże, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, PWN, Warszawa.
 • Sen A.K. [1981] Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford.
 • Sen A.K. [1992] Inequality Reexamined, Harvard University Press [wyd. pol. Sen A.K. [2000] Nierówności. Dalsze rozważania, tłum. I. Topińska, M. Kochanowicz, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków–Warszawa].
 • Yoshino K. [2006] We Contain Multitudes, „The New YorkerTimes”, May 14, http://www.nytimes.com/2006/05/14/books/review/14yoshino.html?_r=0 [dostęp 2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6be7ff38-53f5-470b-9cc9-97eae7e30536
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.