PL EN


2018 | 509 | 156-167
Article title

Postęp społeczny w regionach krajów Unii Europejskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opracowanie dotyczy oceny postępu społecznego na poziomie regionów NUTS 2 oraz jego wpływu na aktywność ekonomiczną ludności, chęć uczenia się oraz zmniejszenie bezrobocia. Obiektem badań były 272 regiony krajów UE w latach 2009 i 2016. Narzędziem analizy był indeks EU RSPI oraz wskaźniki aktywności ekonomicznej ludności. Analizy wykazały wzrost zróżnicowania między regionami zarówno pod względem liczby zamieszkującej je ludności, jak i bogactwa obywateli, mierzonego PKB per capita, oraz brak istotnego zróżnicowania średniego wieku populacji aktywnej ekonomicznie. Między PKB per capita i postępem społecznym stwierdzono silną korelację, opisaną potęgową funkcją regresji. Natomiast możliwości awansu społecznego i wolności osobiste (wymiar indeksu EU RSPI) zaledwie w 35% wpływają na aktywność ekonomiczną oraz chęć ciągłego uczenia się.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6c033b94-88ab-4e83-8f65-b208cf78b293
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.