Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 389-403

Article title

Propozycja ujęcia struktury kosztów jakości procesów podstawowych przedsiębiorstw usługowych w układzie kalkulacyjnym kosztów

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie przez autora struktury kosztów jakości dla przedsiębiorstw usługowych, których ewidencja będzie się odbywała w układzie kalkulacyjnym kosztów. Analizowana dostępna literatura w zakresie księgowania kosztów jakości na kontach układu kalkulacyjnego w usługach jest uboga. Mimo że sektor usługowy tworzy ok. 65% PKB Polski, a w gospodarkach wysoko rozwiniętych aż 80% dochodu narodowego pochodzi z przedsiębiorstw usługowych. Autor podejmuje próbę podziału kosztów jakości generowanych w procesach podstawowych przedsiębiorstw usługowych oraz stworzenia ich klasyfikacji dla kont zespołu 5. Obiektem badań są koszty jakości i ich struktura oraz kalkulacyjny układ kosztów. W pracy przeprowadzono analizę piśmiennictwa naukowego z zakresu rachunkowości i zarządzania jakością oraz wykorzystano metody indukcji i dedukcji.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6c0f7df1-fbac-4a06-9a6d-1b3093db76ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.