PL EN


2019 | 10 | 94-101
Article title

EU cooperation in the field of security ― wishful thinking or a real possibility

Authors
Title variants
PL
Kooperacja na polu bezpieczeństwa — myślenie życzeniowe czy realna możliwość
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article deals with the possibilities regarding cooperation in the field of security within the EU. This issue is discussed in the context of the social, economic and political aspects of this phenomenon. This article presents, among others, attempts made in this respect at the earlier stages of European integration. Referring to the existing possibilities in this field, it was indicated that the development of cooperation in the area of security within the EU should not consist only in imitating NATOʼs activities, but much more in taking actions which are complementary to them and innovative, and which are also well adapted to the European situation. The issue of EU security is treated in this article in the broad sense of this term, which is particularly important in the context of contemporary threats related to globalisation and rapid climate change.
PL
Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwości współpracy na polu bezpieczeństwa w ramach UE. Problematyka ta omawiana jest w kontekście społecznych, ekonomicznych i politycznych uwarunkowań tego zjawiska. W pracy ukazano próby podejmowane na wcześniejszych etapach integracji europejskiej. W nawiązaniu do istniejących możliwości w tej dziedzinie wskazano, że ewentualna współpraca w zakresie bezpieczeństwa UE nie powinna polegać na powielaniu działań NATO, lecz na podejmowaniu aktywności w stosunku do nich komplementarnych, innowacyjnych oraz dostosowanych do specyfiki sytuacji europejskiej. Zagadnienie bezpieczeństwa UE zostało w artykule potraktowane „szeroko”, co jest szczególne istotne w sytuacji występowania we współczesnym świecie zagrożeń związanych z globalizacją i zmianami klimatycznymi.
Year
Volume
10
Pages
94-101
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6c151d81-a64a-450a-95ad-0acd3009f414
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.