PL EN


2018 | 39 | 3 | 11-22
Article title

Peszer w egzegezie nowotestamentalnej

Content
Title variants
Pesher in the New Testament exegesis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Reinterpretacja Starego Testamentu w Nowym Testamencie jest oczywistością. Charakterystyczne jest jej kerygmatyczne wykorzystanie, zwłaszcza tekstów prorockich, charakteryzujących się rysem eschatologicznym. W ten sposób dokonuje się identyfikacja osoby Jezusa, oraz uzasadnienie jego przesłania. Reinterpretujące teksty koncentrują się ona na wskazywaniu, iż Jezus jest tym, o którym mówi Stary Testament. Jezus jest w nich widoczny jako egzegetyczny autorytet. Sposób Jego argumentacji wykazuje pewne podobieństwa do metody peszerowej, stosowanej w tekstach z Qumran. Można przypuścić, że ta judaistyczna metoda ma w Nowym Testamencie także cechy własne. Być może należałoby mówić o alternatywnej metodzie peszerowej w Nowym Testamencie.
EN
The fact of reinterpreting the Old Testament writings in the New Testament is a matter of course. The use of those texts for kerygmatic purposes is especially characteristic, especially as regards prophetic texts having an eschatological character. Both the person of Jesus and His message were identified and substantiated in this way. Texts undertaking reinterpretation concentrate on pointing out that Jesus is the One heralded in the Old Testament. Jesus is also presented in them as an exegetical authority. His argumentation shows some similarities to the method used in the texts of Qumran. This Judaic method takes on its own characteristics in the New Testament. One should probably speak here of an alternative pesher method in the New Testament. It also seems, that one might speak here of a common reinterpreting spirit in contemporary Judaism, of a kind of hermeneutic community, although the interpretation we find in the New Testament reveals obvious autonomic features.
Year
Volume
39
Issue
3
Pages
11-22
Physical description
Dates
published
2018-10-18
References
 • ---
 • Bogacz, Roman. 2003. Prawa Objawienia biblijnego: rozwój, ciągłość, transpozycja. W: Z badań nad Biblią 7, red. Tomasz Jelonek, 11-19. Kraków: Papieska Akademia Teologiczna.
 • Charlesworth, James. 2002. The Pesharim and Qumran History: Chaos or Consensus? Grand Rapids: Eerdmans Publishing.
 • Ellis, Earle E. 1989. How Jesus interpreted His Bible. Criswell Theological Review, 3(2), 341-351.
 • Fabry, Heinz J. 1993. Schriftverständnis und Schriftauslegung der Qumran-Essener. W: Bibel in jüdischer und christlicher Tradition. Festschrif für Johann Maier zum 60. Geburtstag, red. Helmut Merklein, Klaus Müller i Günter Stemberger, 87-96. Frankfurt am Main: Hain.
 • Henze, Matthias. 2004. Biblical Interpretation at Qumran. Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Grand Rapids: Eerdmans Publishing.
 • Horgan, Maurya P. 1979. Pesharim: Qumran Interpretations of Biblical Books. Washington: The Catholic Biblical Association of America.
 • Jędrzejewski, Sylwester. 2007. Peszer jako metoda egzegetyczna. Seminare. Poszukiwania naukowe, 24, 111-126.
 • Juel, Donald. 1988. Messianic Exegesis: Christological Interpretation of the Old Testament in Early Christianity. Philadelphia: Fortress.
 • Klinkowski, Jan. 2000. Zużytkowanie Starego Testamentu w Nowym. Legnica: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej.
 • Lindars, Barnabas. 1961. New Testament Apologetic: The Doctrinal Significance of the Old Testament Qutations. London: SCM Press, Philadelphia: Westminster Press.
 • Longenecker, Richard. 1975. Biblical Exegesis in the Apostolic Period. Grand Rapids: Michigan.
 • Małecki, Zdzisław. 2004. Peszery do Księgi Izajasza. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
 • Menken, Maarten J. 1996. Old Testament Quotations in the Fourth Gospel: Studies in Textual Form. Kampen: Kok Pharos.
 • Mędala, Stanisław. 1993. Peszery qumrańskie i midrasze starożytnego judaizmu. Collectanea Theologica, 63(3), 27-48.
 • Papieska Komisja Biblijna. 2002. Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej. Kielce: Instytut Teologii Biblijnej Verbum.
 • Moody Smith, Dwight. 1982. The use of the Old Testament in the New. W: The Use of the Old Testament in the New and other Essays. Studies in honor of William Franklin Stinespring, red. James M. Efird. Durham: Duke University.
 • Lim, Tomothy H. 2002. Pesharim. London: Sheffield Academic Press.
 • Virkler, Henry i Karelynne Gerber Ayayo. 1981. Hermeneutics. Principles and Processes of Biblical Interpretation. Grand Rapids: Baker Books.
 • Witmer, Stephen E. 2006. Approaches to Scripture in the Fourth Gospel and the Qumran Pesharim. Novum Testamentum, 48(4), 313-328.
 • Witmer, Stephen E. 2008. Divine Instruction in Early Christianity. Tübingen: Mohr Siebeck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6c37a1aa-454a-4ad5-9a81-87aeeafb4858
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.