PL EN


Journal
2015 | 4 (61) | 66-74
Article title

Model zarządzania wiedzą w dziale serwisowym przedsiębiorstwa produkcyjnego - studium przypadku

Content
Title variants
EN
Knowledge management model functioning in a service department of a manufacturing company - a case study
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Knowledge management model functioning in a service department of a manufacturing company - a case study
Journal
Year
Issue
Pages
66-74
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
author
  • Instytut Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
  • Grabowski M., Zając A., Dane, informacja, wiedza - próba definicji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 798, s. 100-116.
  • Haraf A., Wójcik M., Zarządzanie wiedzą przepustką do sukcesu w biznesie, Portal Innowacji, 2012, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=EAEB1B9F91E04EE4AE306EBD0CE837DB.
  • Kisielnicki J., Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, [w:] B. Łopusiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  • Mierzejewska B., Mechanizmy wspierające zarządzanie wiedzą w organizacji, „e-mentor” 2005, nr 3(10), s. 55-59, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/10/id/171.
  • Patalas-Maliszewska J., Knowledge Worker Management: Value Assessment, Methods, and Application Tools, Springer, Heidelberg 2013.
  • Piotrowska A., Wiedza jawna i niejawna jako zasób decyzyjny w zarządzaniu personelem, [w:] A. Grzegorczyk (red.), Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012, s. 79-95.
  • Przedsiębiorstwo MEGA - producent pojazdów użytkowych, osi i zabudów, Książka gwarancyjna, Nysa.
  • Żytniewski M., Zadora P., Modelowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN, [w:] M. Pańkowska, S. Stanek (red.), Wyzwania w rozwoju podstaw metodycznych projektowania systemów informatycznych zarządzania, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 128, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 195-210.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6c78536d-3f8f-417b-9b88-b6fafb5b37ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.