PL EN


2017 | 12 | 2(44) | 105-108
Article title

Muzeum jako miejsce – przestrzeń edukacji

Content
Title variants
EN
Museum as a Place – Space for Education
Languages of publication
PL
Abstracts
Recenzja książki: Renata Pater, Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 228.
Keywords
Contributors
References
  • Hańderek J., Sztuka w muzeum wyobraźni, „Estetyka i Krytyka” 21(2/2011).
  • Milerski B., Pedagogika kultury, [w:] Pedagogika, t. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  • Szpunar M., Konektywizm – (r)ewolucja kształcenia w technologicznym świecie, „Horyzonty Wychowania” t. 14, nr 31 (2015).
  • Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, wyd. IV, Warszawa 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6c90bc38-ddd8-4469-913d-4e974522114f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.