PL EN


2017 | XXIV | 139-161
Article title

Prepozyci prepozytury kraśnickiej Kanoników Regularnych Laterańskich od fundacji do reformy w 1628 roku

Content
Title variants
EN
The governors of the Krasnik provost of Canons Regular of the Lateran in Krasnik from its foundation to the reform in the 1628
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article focuses on the prepositions of the monastery of the Canon Regular of the Lateran in Krasnik from its foundation in May 1468 to the reform of 1620-1627. Founded by Jan Rabsztynski of Teczyn, the owner of Krasnik goods, the monastery was considered as one of the prominent centers in terms of religions, social and cultural activity in the Lublin Region. Therefore, the studying of its history, culture and religious activities are important for getting to know the history of the city and its region. The culture of the monastery influenced the culture of the local environment, while the culture of the surroundings area left traces in the culture and activities of the monastery.
Year
Volume
Pages
139-161
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
 • Archiwum Kapituły Katedralnej Sandomierskiej, opr. Kiryk F., Sandomierz 2002, n. 93, s. 41-42.
 • Gadomski J., Gotyckie malarstwo tablicowe, Warszawa 1998.
 • Kochan A., Spóźniona groźba. „Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego” w świetle poetyki tzw. listu odpowiedniego. „Pamiętnik Literacki” 3:2008.
 • Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. „Liber Retaxationum”), wyd. Leszczyńska-Skrętowa Z., Kraków 1968.
 • Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, wyd. Gąsiorowski A., Kraków 2000, s.49, 60/22.
 • Kurtyka J., Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997.
 • Łatak K., Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku, Ełk 1999.
 • Łatak K., Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów, Kraków 2002.
 • Przybyszewski K., Jerzy, malarz krakowski (1501-1520). „Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności”, t. L (1949) nr 10, s. 566-567.
 • Walewander A., Kronika klęsk elementarnych w Polsce w latach 1450-1586, Lwów 1915.
 • Wrzeszcz M., Kraśnik, [w]: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2002, k. 1223-1225.
 • Zalewski L., Biblioteka Ks. Ks. Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku, Lublin 1922.
 • Zielińska E., Filia fidelis. Klasztor Kanoników Regularnych w Kraśniku a klasztor Kanoników Regularnych w Kazimierzu w drugiej połowie XV I pierwszej połowie XVI wieku, [w]: Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie przedtrydenckim. Ludzie, wydarzenia, budowle, kultura, red. K. Łatak, Łomianki 2012.
 • Zielińska E., Kultura intelektualna kanoników regularnych św. Augustyna Kraśniku w latach 1469-1563 Lublin 2002.
 • Zielińska E., Kultura intelektualna, s. 3; J. Kurtyka, Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV-XVII wiek), Kraków 1999.
 • Zielińska E., Malowana tablica z gotycką inskrypcją odkryta w prezbiterium kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krasniku, [w]: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku, Krasnik 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6cadd635-9f39-49a8-935c-f92798014de8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.