Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4/2013 | 131-152

Article title

Profilaktyka oparta na wynikach badań naukowych

Content

Title variants

EN
Evidence besed practice

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Względy etyczne, pragmatyczne i finansowe obligują nas do poszukiwania coraz efektywniejszych rozwiązań w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki. Elementami, które w znaczący sposób mogą zredukować ryzyko błędów, przyczyniając się do podniesienia skuteczności, jest z jednej strony oparcie się na teorii, a z drugiej weryfikacja empiryczna jej założeń. Ideą, która łączy te dwie kwestie jest evidence based practice, w ramach której wyznacza się kierunki działania na podstawie teorii oraz wyników badań empirycznych, przy uwzględnieniu interesów klienta. W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania podejścia evidence based practice w obszarze profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży na różnych poziomach ryzyka.
EN
These paper present the discussion about necessity of evidence based practice. Today we know that there is no effective prevention or correction treatment without theoretical foundation and empirical verification. This means searching for the most effective solutions based on the results of research on the situation, the interests and preferences of customers. This approach is now more and more present in the prevention and rehabilitation.

Year

Issue

Pages

131-152

Physical description

Dates

published
2013-07-31

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Anderson C., Kracke K., Donoght B. (2011). Evidence-Based Practice for Children Exposed to Violence: A Selection from Federal Databases. Washington. http://www.safestartcenter.org/pdf/Evidence-Based-Practices-Matrix_2011.pdf
 • Andrews D.A., Bonta J. (2012). The Psychology of Criminal Conduct. New York: Matthew Bender&Company.
 • Barczykowska A., Dzierzyńska S. (2012). Zastosowanie mentoringu w działaniach profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Resocjalizacja Polska 3.
 • Barczykowska A., Muskała M. (2012). „Transition from Prison to the Community” Model jako przykład zastosowania podejścia multiagencyjnego w zakresie wsparcia procesu readaptacji osób opuszczających zakłady karne. Poznań (w druku).
 • Barczykowska A. (2011). Podejście kognitywno-behawioralne w pracy penitencjarnej i postpenitencjarnej (na przykładzie wybranych programów korekcyjnych stosowanych w USA). Probacja2.
 • Chamberlain P., Smith D.K. (2006). Zachowania antyspołeczne u dzieci i nastolatków. Oregoński Program Wielowymiarowej Terapii i Opieki Zastępczej (MTFC). W: Kazdin A.E., Weisz J.R. (red.). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Darke E. Evidence-based juvenile offender programs: program description, quality assurance and cost.http://www.wsipp.wa.gov/rptfiles/07-06-1201.pdf
 • Wysocka E. (2008). Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: PWN.
 • Fischer J. (2009). Toward Evidence Based Practice. Variations on a Theme, Lyceum. Chicago.
 • Foltz R. (2004). The Efficacy of Residential Treatment Overview of the Evidence. Residential Treatment for Children and Youth 22 (2).
 • Fuentes A.I., Burns R. (2002). Getting Back to Nature: an Examination of Therapeutic Wilderness Programming. Journal for Juvenile Justice and Detention Services 17 (1).
 • Hare R.D. (2010). Psychopaci są wśród nas. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Henggelery S.W., Lee T. (2006). Terapia wielosystemowa poważnych problemów klinicznych. W: Kazdin A.E., Weisz J.R. Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Hess K.H., Hess-Orthmann C., Wright J.P. (2012). Juvenile Justice. Independence: Wadsworth.
 • http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_118530).
 • Johnson M.A. (2004). Hull House. W: I. Grossman, J.R. Keating, A. Durkin, J.L. Reiff, The Encyclopedia of Chicago. Chicago. http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/615.html
 • Kazdin A.E, Weisz J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • McGill D.E., Mihalic S.F., Grotpete J.K. (1998). Big Brothers Big Sisters of America: Blueprints for Violence Prevention. Book Two. Blueprints for Violence Prevention Series (D.S. Elliott, Series Editor). Boulder, CO: Center for the Study and Prevention of Violence, Institute of Behavioral Science, University of Colorado, Denver.
 • McWhirter J., McWhirter B.T., McWhirter A.M., McWhirter E.H. (2008). Zagrożona młodzież. Warszawa: ParpaMedia.
 • Muskała M. (2009). Juvenile Boot Camps – zmierzch eksperymentu? Pedagogika Społeczna. Oblicza Resocjalizacji 2 (32).
 • Muskała M. (2012). Amerykańskie i angielskie wzory strategii awersyjnych. Studia Edukacyjne 21.
 • Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych: podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Pentz M.A., Mihalic S.F., Grotpeter J.K. (1998). The Midwestern Prevention Project: Blueprints for Violence Prevention, Book One. Blueprints for Violence Prevention Series (DS Elliott, Series Editor). Boulder, CO: Center for the Study and Prevention of Violence, Institute of Beha-vioral Science, University of Colorado, Denver. http://www.colorado.edu/cspv/blueprints/modelprograms/MPP.html
 • Petrosino A., Turpin-Petrosino C., Buehler J. (2009). „Scared Straight” and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency (Review). The Cochrane Library, Issue 1.http://www.ucl.ac.uk/ich/research-ich/mrc-cech/training/evidence-based-child-health/teaching-
 • resources/ich/research-ich/mrc-cech/training/evidence-based-child-health/docs/ft-articles/073_Petrosino-2002_ft.pdf
 • Petrosino A., Turpin-Petrosino C., Buehler J. (2003). Scared Straight and Other Juvenile Awareness Programs for Preventing Juvenile Delinquency: A Systematic Review of the Randomized Experimental Evidence.The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 589.
 • Pratt T.C., Gau J.M., Franklin T.W. (2011). Key Ideas in Criminology and Criminal Justice. Chicago: SAGE Publications. http://www.sagepub.com/upm-data/36811_6.pdf
 • Radochoński M. (2009). Osobowość antyspołeczna. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Sedlak A.J., Bruce C. (2010). Youth’s Characteristics and Backgrounds. Finding From The Survey of Youth in Residential Placement. Juvenile Justice Bulletin, Washington.
 • Sexton T.L., Alexander J.F. (2000). Functional Family Therapy. Juvenile Justice Bulletin, Washington. https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/184743.pdf
 • Smith D., Chamberlain P., Eddy M.J. (2010). Preliminary Support for Multidimensional Treatment Foster Care in Reducing Substance Use in Delinquent Boys. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse Vol. 19. http://www.mtfc.com/journal_articles.html
 • Stępniak P. (1998). Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Europy Zachodniej, Poznań: PDW Ławica.
 • Szmagalski J. (1994). O „budzeniu sił ludzkich” nie po polsku: koncepcje „empowerment” w anglojęzycznej literaturze z zakresu edukacji i pracy socjalnej. Kwartalnik Pedagogiczny 4.
 • Szmagalski J. (1994). Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 • Szymańska J. (2002). Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Trupin E. (2007). Evidence-based treatment for justice – involved youth. W: Kessler C.L., Kraus L.J. (red.). The Mental Health Needs of Young Offenders: Forging Paths towards Reintegration and Rehabilitation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wade L.C. (1967). The Heritage from Chicago’s Early Settlement Houses. Journal of the Illinois State Historical Society. Vol. 60 (4). http://www.jstor.org/stable/40190170
 • Webster-Stratton C.W., Reid M.J. (2006). Niewiarygodne lata: seria materiałów szkoleniowych dla rodziców, nauczycieli i dzieci. Wieloaspektowe ujęcie leczenia małych dzieci z problemami w zachowaniu. W: Kazdin A.E, Weisz J.R. Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Webster-Stratton C.W. (2001). The Incredible Years: Parents, Teachers, and Children Training Series. Residential Treatment For Children & Youth 18.
 • Weisz J.W., Kazdin A.E. (2006). Stan obecny i perspektywy terapii zorientowanych na dowody w odniesieniu do dzieci i adolescentów. W: Kazdin A.E, Weisz J.R. (red.). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Westermark, P.K., Hansson K., Olsson M. (2010). Multidimensional treatment foster care
 • (MTFC): results from an independent replication. Journal of Family Therapy 1. http://www.mtfc.com/journal_articles.html
 • Wilsona S.J., Lipsey M.W. (2000). Wilderness challenge programs for delinquent youth: a meta-analysis of outcome evaluations. Evaluation and Program Planning 23.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6cd328d9-8dfe-43a3-b72d-44a1323ac9a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.