Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(4) | 21-34

Article title

Innowacje społeczne

Content

Title variants

EN
Social Innovation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Rozważania w artykule koncentrują się na próbie weryfikacji różnego postrzegania roli innowacji w przedsiębiorstwie w zależności od poziomu społeczno-gospodarczego rozwoju otoczenia. Odnoszą się do następującego stwierdzenia: Schumpeter widział w innowacjach szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorstw, Freeman postrzegał stosowanie innowacji jako konieczność dla utrzymania się przedsiębiorstw na rynku, zaś współcześnie niezbędne są innowacje społeczne jako wpływające na przetrwanie biznesu.
EN
The deliberations in the article are focused on an attempt to verify various perceptions of the role of innovation at the enterprise depending on the level of socioeconomic development of the environment. They refer to the following statement: Schumpeter saw in innovation opportunities and possibilities for development of enterprises, Freeman perceived the use of innovation as the necessity to remain in the market, while contemporarily there is the need for social innovation as affecting business survival.

Year

Issue

Pages

21-34

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6929

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6cdcf083-5049-48fd-b3f5-486d6f7516e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.