PL EN


2014 | 166 | 109-117
Article title

Wpływ uwarunkowań społeczno-gospodarczych na ewolucję polityki innowacyjnej w Szwecji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article examines the interaction between innovation policy and its determinants on the example of Sweden. Initially, Sweden owed its innovativeness to right socio-political conditions, but the process of globalization has forced change in innovation policy paradigm, which is since the 90s twentieth century, actively shaping the institutional environment of enterprises. Similar changes are most likely a prerequisite for maintaining high innovativeness of the Swedish economy in the face of the current economic crisis.
Year
Volume
166
Pages
109-117
Physical description
Contributors
References
 • B. Winiarski, Polityka gospodarcza, WN PWN, Warszawa 2006.
 • E. Stawasz, Polityka innowacyjna, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 241.
 • M.A. Weresa, Narodowy system innowacyjny i polityka innowacyjna Niemiec - wnioski dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w: I. Bil, K. Cisz, B. Brocka-Palacz, M. Gomułka, F. Kamiński, M.A.Weresa, Gospodarka Niemiec a kraje Europy Środkowej i Wschodniej, SGH, Warszawa 2006, s. 69.
 • M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki: Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych,Warszawa 2012, s. 15.
 • A. Arundel, H. Hollanders, Differences in socio-economic conditions and regulatory environment: explaining variations in national innovation performance and policy implications MERIT, Raport stanowiący część publikacji 2005 European Innovation Scoreboard, s. 19-21.
 • K. Arrow, Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, w: The Rate and Direction of Inventive Activity, ed. R. Nelson, Princeton University Press, New Jersey 1962.
 • L.K. Mytelka, K. Smith, Policy learning and innovation theory: an interactive and coevolving process, "Research Policy" 2002, No. 31, s. 1467-1479.
 • F. Lavén, Organizing Innovation. How policies are translated into practice, BAS Publishing, Göteborg 2008, s. 58-60.
 • P.S. Biegelbauer, S. Borrás, Introduction, w: Innovation Policies in Europe and the US, ed. P.S. Biegelbauer, S. Borrás, Ashgate Publishing Company, Aldershot 2003.
 • G. Marklund, Institutions and Appropriation in Swedish Technology Policy, Uppsala University, Department of Economic History, Uppsala 1994.
 • S. Rudolf, Kontrowersje wokół państwa opiekuńczego na przykładzie Szwecji, w: Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej, materiały konferencyjne, Wisła, 3-5 czerwca 1996, red. E. Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1996, s. 275-276.
 • B. Persson, The Development of a New Swedish Innovation Policy. A Historical Institutional Approach CIRCLE, Lund University Paper 2008, No. 02, s. 24-30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6cfdd4ff-2e26-477b-a5d4-35b26b19b754
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.