PL EN


2017 | (12)2017 | 11-21
Article title

Style życia ludzi w społeczeństwie informacyjnym

Content
Title variants
EN
Style of life of people in the information society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jakość życia ujawnia się w stylu życia, jakie preferuje w danym czasie człowiek. W opraco-waniu kataloguję style życia przyjmując wyróżnik aksjologiczny związany z kategoriami „mieć” i „być”. Omawiam dwie grupy stylów życia urządzonego i wartościowego.
Quality of life is revealed in lifestyle which prefers at that time man. The study katalog life-styles accepting axiological differentiator associated with the categories and have to be. I discuss two groups of lifestyles furnished and valuable.
Year
Volume
Pages
11-21
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Daszykowska J., Jakość życia w perspektywie pedagogicznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 • Furmanek W., Aksjologiczne podstawy pracy człowieka (w przygotowaniu).
 • Furmanek W., Człowiek – człowieczeństwo – wychowanie, Rzeszów 1995.
 • Furmanek W., Idea smart living – idea inteligentnego, mądrego stylu życia, „Dydaktyka Informa-tyki 2017, nr 12.
 • Jan Paweł II, List do rodzin, Watykan.
 • Łysoń P., Warunki życia rodzin w Polsce, GUS, Warszawa 2014.
 • Nowaczyk J., ks., Jan Paweł II o kulturze, „Studia Wrocławskie”, nr 14(2012), s. 374–385.
 • Olbrycht K., Wychowanie wobec wartości utylitarnych [w:] O nowy humanizm w edukacji, red. J. Gajda, Kraków 2000, s. 96.
 • Ostrowska U., Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Warszawa 1999.
 • Siciński A., Styl życia – problemy pojęciowe i teoretyczne [w:] Styl życia – koncepcje i propozycje, PWN, Warszawa 1976.
 • Siciński A., Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), Wrocław 1988.
 • Słońska Z., Misiuna M., Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów, Warszawa 1994.
 • Tatarkiewicz W., O szczęściu, wyd. VI, Warszawa 1966 (wyd. I, 1939).
 • Turos L., Andragogika ogólna, Siedlce 1993; II wyd. Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6d079df2-3dae-4520-a279-c6c8b38d978d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.