Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3(16) | 21-35

Article title

Klastry jako lokalna polityka stymulowania przedsiębiorczości na przykładzie województwa lubelskiego

Authors

Content

Title variants

EN
Clusters as local policy of stimulating enterprise based on Lubelskie Voivodeship

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Clusters are not meant to be a way of solving single enterprises problems but rather to be a mechanism of activation of the whole regions. They enable to create cooperation and business relationships which exceed far above local possibilities. Thanks to a connection between all sorts of suppliers, manufacturers and academic institutions, small and medium businesses working as part of a cluster are able to achieve more than by running their businesses individually. Enterprises, through joint procurement and promotion policies, have greater bargaining power with suppliers and customers. The aim of this article is the diagnosis of economic and business situation of Lubelskie Voivodeship and pointing that one way to improve this situation is local authorities support of cluster initiatives.

Year

Issue

Pages

21-35

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Bojar E., Bojar M., Żminda T., The clusters as a factor attracting foreign direct investments in less developed regions, “Romanian Journal of Regional Science” 2008, vol. 2, no. 1.
 • Bukowski M. (red.), Lubelszczyzna 2020. Rozwój, ale w jakim kierunku?, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2011.
 • Enright M.J., Ffowcs-Williams I., Local partnership, clusters and SME globalisation, materiały konferencji: Enhancing the competitiveness of SMEs in the global economy: strategies and policies, Bologna 2000.
 • European Commission, Innovation Clusters in Europe. A Statistical Analysis and Overview of Current Policy Support, DG Enterprise and Industry, Brussels 2008.
 • European Trend Chart on Innovation, Thematic Report Cluster Policies, Covering period up to March 2003, European Commission Enterprise Directorate General.
 • Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008.
 • Grosse T.G., Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach w kontekście Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Jak żyje się w Polsce? Zależy gdzie spytać, „Gazeta Wyborcza”, 25 marca 2013.
 • Kanter R.M., World Class, Simon & Schuster, New York 1995.
 • Klastry w województwie lubelskim, PARP, Warszawa 2011.
 • Komornicki T., Szejgiec B., Handel zagraniczny. Znaczenie dla Polski Wschodniej, ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 • Piasny B., Klaster jako forma kreowania warunków rozwoju przedsiębiorstw regionu w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem, red. B. Plawgo, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Plawgo B., Klimczuk M., Wpływ inicjatyw klastrowych na innowacyjność regionu, [w:] A. Nowakowska (red.), Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Produkt Krajowy Brutto – Rachunki Regionalne 2010, GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011.
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa lubelskiego 1999-2009, Instytut Badań Strukturalnych 2010.
 • Szlachta J., Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Strategiczne wyzwanie dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Wydawnictwo Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996.
 • Szutka T., Brodzicki T., Wojnicka E., Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6d0a7a04-1c60-463e-bdc0-70e748b26d8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.