PL EN


2015 | XVII/1 | 145-152
Article title

MONODRAM WE WSPÓŁCZESNEJ DRAMATURGII ROSYJSKIEJ

Authors
Content
Title variants
EN
A MONODRAMA IN THE CONTEMPORARY RUSSIAN DRAMA
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to analyze selected plays of Yevgeny Grishkovets, Lyudmila Petrushevska, Nikolaj Kolada, and other contemporary Russian playwrights, attending to their mode, that is a monodrama. The essence of a monodrama is its intended monologicquality, however, each monologue presupposes a dialog with the potential recipient. It is emphasized in the article that even though it is a short piece of dramatic writing, a monodrama often emerges as a source of knowledge about a modern man and his relations with the reality that surrounds him. It is the conviction of the author of the article that the analyzed plays serve as excellent illustrations of this thesis.
Year
Volume
Pages
145-152
Physical description
Dates
published
2015-06-01
Contributors
 • Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Chałacińska-Wiertelak H., 2001, Słowo-teatr-bycie. Uwagi o monodramie „Jak zjadłem psa” Jewgienija Griszkowca (Centrum Dramaturgii. Teatr Polski w Poznaniu, styczeń 2001 r.) //Scripta Neophilologica Posnaniensia, red. Puppel S., Poznań, 163–170.
 • Ciechowicz J., 1984, Sam na scenie. Teatr jednoosobowy w Polsce. Z dziejów form dramatycznoteatralnych, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność, 2000, red. Mazurek H., Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., 1998, Słownik terminów literackich, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossollińskich.
 • Górska I., 2004, Dramat jako filozofia dramatu na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza, Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Griszkowiec J., 2000, Jak zjadłem psa, Dialog, nr 12.
 • Krajewska A., 2005, Dramat współczesny. Teoria i interpretacja, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Mazurek H., 2007, Dramaturdzy z Jekaterynburga. „Szkoła” Nikołaja Kolady, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mięsowska L., 2007, Gra – nie w postmodernizm. Dramaturgia rosyjska na przełomie XX i XXI wieku, Katowice.
 • Mięsowska L., 2013, Powrót do korzeni. Władimira Sorokina język pozarozumowy, Folia Litteraria Rossica, Zeszyt specjalny, red. Główko O., Leyko M., Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 185–198.
 • Piłat W., 1986, Twórczość Aleksandra Wampiłowa. Z zagadnień poetyki, Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Piłat W., 1995, Współczesna dramaturgia rosyjska. Lata osiemdziesiąte, Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Piłat W., 2000, Na progu XXI wieku. Szkice o współczesnej dramaturgii rosyjskiej, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Piłat W., 2001, Jewgienij Griszkowiec – dramaturg, reżyser czy twórca spektaklu?, Przegląd Rusycystyczny, nr 2, 68–74.
 • Piłat W., 2009, Jewgienij Griszkowiec w kontekście współczesnego teatru rosyjskiego, Borussia, z. 46, 116–120.
 • Współczesny dramat rosyjski. Kontynuacje i przemiany, 2013, red. Główko O., Leyko M., Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Аннинский Л., 1993, Слоистые облака, Театр, № 7 // Волохов М.И., 1997, Великий утешитель: Пьесы, Москва: Издательство Глагол, 294.
 • Богаев О., 1977, Русская народная почта, Драматург, № 8.
 • Вайнер В., 1988, О братьях и сестрах, об отцах и детях, Советский театр, № 2, 8.
 • Волохов М.И., 1997, Великий утешитель: Пьесы, Москва: Издательство Глагол.
 • Глушь. Книга первая, 2013, ред. Колядa Н., Екатеринбург.
 • Громова М., 2005, Русская драматургия конца XX – начала XXI века, Москва: Флинта: Наука.
 • Пулинович Я., 2013, Победила я, Современная драматургия, № 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6d2d821f-dde8-4bde-add7-7e6f0595766f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.