Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 60 | 2 | 269-282

Article title

Przestrzenno-czasowe modelowanie zmienności produkcji w sektorach mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Time-spatial modelling of the variability of production in sectors of micro, small, medium and large enterprises in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie w analizach ekonomicznych znajdują modele panelowe. Przedmiotem rozważań jest przestrzenno-czasowe modelowanie zależności poziomu produkcji w Polsce. Celem badania jest próba ekonometrycznej weryfikacji hipotezy o wewnętrznej niejednorodności sektora MSP, przez analizę współczynników elastyczności z funkcji Cobb-Douglasa dla poziomu produkcji sprzedanej przemysłu oraz przez analizę współczynników produktywności krańcowej z liniowych modeli produkcji.
EN
In recent years, more and more in the economic analysis are used panel models. The consideration of the paper are focused on investigation of spatiotemporal modeling of production in Poland. The main goal of the study is to verify the hypothesis of econometric internal heterogeneity of the SME sector. It is possible due to analysis the elasticity coefficients of the Cobb-Douglas production model and the factor of marginal productivity in linear production model.

Year

Volume

60

Issue

2

Pages

269-282

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Statystyki, ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

References

 • Baltagi B. H., (2005), Econometric Analysis of Panel Data (3rd ed.), John Wiley & Sons Ltd, Londyn.
 • Dańska-Borsiak B., (2011), Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Dominiak P., (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa.
 • Greene W. H., (2003), Econometric Analysis (5th ed.), Macmillan Publishing Company, New Jersey.
 • Johnston J., DiNardo J., (1997), Econometric Methods (4th ed.), Wydawnictwo Uniwersity of Southern California, California.
 • Kufel T., (2011), Ekonometria. Rozwiązanie problemów z wykorzystaniem program Gretl, PWN, Warszawa.
 • Kukuła K. (red.), (2009), Wprowadzenie do ekonometrii, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Maddala G. S., (2008), Ekonometria, PWN, Warszawa.
 • Osińska M., (2007), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo “Dom Organizatora”, Toruń.
 • Owusu-Gyapong A., (1986), Alternative Estimating Techniques for Panel Data on Strike Activity, The Review of Economics and Statistics, 68 (3), 526-531.
 • Pawłowski Z., (1976), Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Piłatowska M., (2003), Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych Studium metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2004, Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).
 • Wooldridge J., (2002), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT Press, Londyn.
 • Verbeek M., (2004), A Guide to Modern Econometrics (2nd ed.), Wydawinctwo John Wiley & Sons Ltd, Londyn.
 • Zastempowski M., (2010), Uwarunkowanie budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6d51408f-fa7a-4e16-9614-e8b3287ab0cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.