PL EN


2009 | 13 | 110-121
Article title

Zróżnicowanie potencjału ekonomicznego światowych korporacji informatycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Diversification of the economic potential of global IT Corporations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Supranational corporations have an impact on organizing the world’s economic, social, and cultural space by means of systems of network and production connections. Among 2000 top world corporations presented in The Global 2000 ranking dated 2008, published by Forbes, 130 corporations representing 6.5 % of the total of corporations featured in the ranking. This study contains an analysis of economic potential of the largest world IT corporations. It aims to find a definition of their diversification from the point of view of their potential, in the light of many features and the relationships between them, and to determine their ranking in the synthetic measure. In 2007, IT corporations in question generated the total of 2015.3 billion USD in sales, which represents a 6.8 % share in total sales volume of 2000 corporations presented in the ranking, generating the profit of 152.4 billion USD, which constitutes a 6.5 % share in total profits; however, the value of their assets reached 2100.4 billion USD, which represents just 1.8 % of all corporations’ assets, while the market value of corporations studied is 3115 billion USD, representing 8.1% of the market value of 2000 top world corporations. As preliminary research shows, high concentration of IT corporations is visible, which leads to a related diversification of the world space.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, W.Kilar@up.krakow.pl
References
 • Kilar W., 2009, Koncentracja przestrzenna światowych firm informatycznych, [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 12, Komisja Geografii Przemysłu PTG i IG AP w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 97–108.
 • The Global 2000 [w:] http://www.forbes.com/2008/04/02/worlds-largest-companies-biz-2000global 08-cx_sd_0402global_land.html.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 2004, International Accounting Standard Bard, Londyn, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa. Munn G. G., Garcia F. L., Woelfel Ch. J., 1991, Encyclopedia of Banking & Finance, McGraw-Hill Book Company, London.
 • Nowak E., 2008, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa. Opałło M., 1972, Mierniki rozwoju regionów, PWE, Warszawa. Sierpińska M., Jachna T., 2004, Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, WN PWN, Warszawa.
 • Turyna J., 2006, Standardy sprawozdawczości finansowej. Vademecum rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Zioło Z., 1972, Próba konstrukcji miernika syntetycznego w zastosowaniu do badań przemysłu, Komisja Nauk Geograficznych, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XV/1, Kraków, s. 191–194.
 • Zioło Z., 1973, Analiza struktury przestrzennej i form koncentracji przemysłu województwa rzeszowskiego w świetle wybranych mierników, Folia Geographica, Series: Geographica-Oeconomica, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, vol. VI, Kraków, s. 95–116.
 • Zioło Z., 2004, Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu, [w:] Przemiany struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 7, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, i IG AP w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 97–106.
 • Zioło Z., 2006, Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle siedzib zarządów wiodących korporacji, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju polskiego przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, IG AP w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 9–26.
 • Zioło Z., 2009, Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie, [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 12, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i IG AP w Krakowie, Warszawa–Kraków.
 • Zorska A., 2007, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6d56e5b7-48b1-473c-ab22-64f644715fe3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.