PL EN


2014 | 62 | 1 | 37-51
Article title

O NAZYWANIU PRZEDMIOTÓW – CZYLI JAK TADEUSZ KOTARBIŃSKI UCZY ROZUMIEĆ ONTOLOGIĘ STANISŁAWA LEŚNIEWSKIEGO

Authors
Content
Title variants
EN
ABOUT THE PUTTING NAMES TO OBJECTS, I.E. HOW TADEUSZ KOTARBIŃSKI TEACHES UNDERSTAND STANISŁAW LEŚNIEWSKI’S ONTOLOGY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents an attempt to fund Ontology of StanisOaw Leeniewski on a simple theory with one primitive relation “being denoted by”. Developed theory shows that to the linguistic model of the Ontology can belong only such general names that in their extensions have at least two objects (references) denoted by individual names.
PL
Artykuł jest próbą ufundowania małej, elementarnej Ontologii Stanisława Leśniewskiego na prostej teorii relacji „podpadania przedmiotu pod nazwę”. Skonstruowana teoria pokazuje, że do lingwistycznego modelu Ontologii mogą należeć tylko takie nazwy ogólne, które maja co najmniej dwa desygnaty mające swoje nazwy indywidualne.
Year
Volume
62
Issue
1
Pages
37-51
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, trypuz@kul.pl
References
 • AJDUKIEWICZ Kazimierz (1928), Główne zasady metodologii nauk i logiki formalnej. Warszawa, Nakładem Komisji Wydawniczej Koła Matematyczno-Fizycznego Słuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego.
 • BORKOWSKI Ludwik (1991), Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin, TN KUL.
 • KIELKOPF Charles F. (1977), Quantifiers in Ontology, „Studia Logica” 36, s. 301-307.
 • KOTARBIESKI Tadeusz (1986), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa, PWN; wydanie pierwsze: Zakład im. Ossolińskich, Lwów 1929.
 • KULICKI Piotr (2012), An Axiomatisation of a Pure Calculus of Names, „Studia Logica” 100(5), s. 921-946.
 • KULICKI Piotr (2013), On Minimal Models for Pure Calculi of Names, „Logic and Logical Philosophy” 22(4), s. 429-443.
 • KÜNG Guido (1977), The Meaning of Quantifiers in the Logic of Leśniewski, „Studia Logica” 36, s. 309-322.
 • LEŚNIEWSKI Stanisław (1927), O podstawach matematyki, „Przegląd Filozoficzny” 30, s. 164-206.
 • LEŚNIEWSKI Stanisław (1928), O podstawach matematyki, „Przegląd Filozoficzny” 31, s. 261-291.
 • LEŚNIEWSKI Stanisław (1929), O podstawach matematyki, „Przegląd Filozoficzny” 32, s. 60-101.
 • LEŚNIEWSKI Stanisław (1930), O podstawach matematyki, „Przegląd Filozoficzny” 33, s. 77-105.
 • LEŚNIEWSKI Stanisław (1931), O podstawach matematyki, „Przegląd Filozoficzny” 34, s. 142-170.
 • LUSCHEI Eugene C. (1962), The Logical Systems of LeBniewski, Amsterdam: North-Holland.
 • MARCUS Ruth Barcan (1962), Interpreting Quantification, „Inquiry” 5, s. 252-259.
 • PIETRUSZCZAK Andrzej (2000), O teoriach pierwszego rzędu związanych z elementarnym fragmentem ontologii Leśniewskiego, [w:] Jerzy PERZANOWSKI, Andrzej PIETRUSZCZAK (eds), Logika & Filozofia Logiczna: FLFL 1996–1998, Toruń, Wydawnictwo UMK.
 • RICKEY V. Frederick (1985), Interpretations of Leśniewski's Ontology, „Dialectica” 39, s. 182-192.
 • SIMONS Peter M. (1982), On Understanding LeBniewski, „History and Philosophy of Logic” 3(2), s. 165-191.
 • SIMONS Peter M. (1985), A Semantics for Ontology, „Dialectica” 39, s. 193-216.
 • STRZEDNICKI Jan T.J., RICKEY V.F., CZELAKOWSKI Janusz (eds) (1984), Leśniewski’s Systems: Ontology and Mereology, Wrocław, Ossolineum.
 • TAKANO Mitio (1991), Syntactical Proof of Translation and Separation Theorems on Subsystems of Elementary Ontology, „Mathematical Logic Quarterly” 37, s. 129-138.
 • WARAGAI Toshiharu (2003), On the Logical Content of the Weak Law of Extensionality and Its Relation to the Successive Simplification of the Original Axiom of LeBniewski’s Ontology, „Technical Report” 2003-2.
 • WARAGAI Toshiharu, OYAMADA Keiichi (2007), A System of Ontology Based on Identity and Partial Ordering as an Adequate Logical Apparatus for Describing Taxonomical Structures of Concepts, „Annals of the Japan Association for Philosophy of Science” 15(2), s. 123-149.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6d790b2b-9f03-4e9f-8b29-c009275ca38b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.