PL EN


2014 | 193 | 67-86
Article title

Wybrane procesy społeczno-gospodarcze oraz tendencje rozwojowe migracji wewnętrznych w województwie śląskim w latach 1995-2011

Content
Title variants
EN
Selected Socio-Economic Processes and Development Trends of Internal Migration in the Silesian Province in 1995-2011
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The level of socio-economic, demographic processes and processes of migration phenomena are interdependent. The study has been subjected to a detailed analysis of inflow and outflow and the net internal migration in the Silesian province. The research includes internal migration in the Silesian province in terms of time (years 1995-2011) and spatial (sub Silesian province). In the context of economic and social processes in the Silesian province were examined trends in migration and development in this region and was carried out statistical analysis of the structure of migration.
Year
Volume
193
Pages
67-86
Physical description
Contributors
References
  • Bank Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display [dostęp: 11.12.2011].
  • Migracje wewnętrzne ludności 2002 roku. GUS, Warszawa 2003.
  • Mielecka-Kubień Z. (2013): Migracje wojewódzkie na pobyt stały w województwie śląskim w 2010 roku w świetle praw migracji E.G. Ravensteina. W: A.S. Barczak (red.): Perspektywy rozwoju Górnego Śląska. Analiza ekonometryczno-statystyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
  • Sojka E. (2007): Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
  • Warzecha K. (2013): Rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów a procesy migracji. W: A.S. Barczak (red.): Perspektywy rozwoju Górnego Śląska. Analiza ekonometryczno-statystyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6d793960-89ae-4281-a04a-cfceeb5d4076
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.