Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14 | 1 | 11-19

Article title

Philosophies of martial arts and their pedagogical consequences

Content

Title variants

PL
Filozofie sztuki walki i ich konsekwencje pedagogiczne

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Z perspektywy zarówno antropologii filozoficznej, jak i humanistycznej teorii sztuk walki, autorzy omawiają potencjał wartości i znaczenie przekazu (tradycji nauczania) dróg wojownika wschodnio-azjatyckich sztuk walki do współczesnego społeczeństwa zachodniego. Odnoszą się również do innych teoretycznych koncepcji filozofii sztuk walki, zwłaszcza etyki normatywnej związanej z tymi praktykami. Pedagogiczne znaczenie wykorzystania różnych tradycyjnych sztuk walki i ich bogatej aksjologii wykazano już wielokrotnie w wielu krajach, a zwłaszcza w Azji Wschodniej i Południowo--Wschodniej. Tradycyjne drogi i kodeksy etyczne sztuk walki (np. japońskiego bushidō) stały się powszechnym dziedzictwem kulturowym. Jest to potencjał, z którego dzisiejsza pedagogika wychowania fizycznego może, a nawet powinien czerpać. Filozofia sztuk walki jest powiązana z praktyką wybranych systemów aksjonormatywnych, określających tryb życia. Stanowi także opis internalizacji pewnych ważnych zasad, moralności i wartości. Istnieje również jako filozoficzna subdyscyplina, odnosząca się do antropologii „dróg wojowników”. Podejście „antropologiczne” można uznać za najwłaściwsze dla obszaru wiedzy i dyscyplin naukowych opisujących sztuki walki. W szczególności przewiduje ono możliwość praktycznego zastosowania w edukacji – powiązania z pedagogiką sztuk walki
EN
From the perspectives of both philosophical anthropology and humanistic theory of martial arts, the authors discuss the possible values and relevance of the traditional warrior pathways of eastern Asian martial arts to contemporary western society. They will also refer to other theoretical concepts of martial arts philosophy, especially the normative ethical practices usually associated with them. The pedagogical implications of the use of a variety of axiological traditional martial arts have been demonstrated time and time again in many countries around the world, but especially in those countries in eastern and south eastern Asia. The traditional pathways and ethical codes of martial arts (such as Japanese Bushido) are a universal cultural heritage full of potential from which today’s physical education pedagogy could and, indeed, should draw. The philosophy of martial arts is both a practice of selected axionormative systems determining lifestyles and a description of the internalization of certain important disciplines, morals and values. There is also an emerging philosophical sub-discipline as a result of the warriors’ pathway anthropology [Cynarski 2012a, 2013a, c]. Finally, this “anthropology” serves as a superior approach to the area of knowledge and scientific disciplines described as martial arts and sciences. In particular, it provides for the possibility of practical application to the varying practices of martial arts pedagogy [cf. Cynarski, Obodyński, Zeng 2012; Cynarski 2013b].

Year

Volume

14

Issue

1

Pages

11-19

Physical description

Contributors

  • University of Rzeszów, Rzeszów (Poland)
  • Institute of Martial Arts and Science HQ, Lancashire (UK)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6da694eb-4c80-450b-96a4-c0be8080d115
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.