Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 233 | 127-135

Article title

Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem energetycznym w warunkach polskiej gospodarki

Authors

Content

Title variants

EN
Information systems in management of energy company in conditions of the polish economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podejście procesowe w zarządzaniu organizacją wraz ze wsparciem ze strony technologii semantycznych znajduje swoje zastosowanie również w sektorze elektroenergetycznym. W artykule podjęto próbę identyfikacji procesów głównych oraz procesów wspomagających w przedsiębiorstwie energetycznym. W dalszej części skupiono się na analizie problemów, z jakimi mogą borykać się współczesne firmy energetyczne oraz na tym, czy podejście procesowe oraz technologie semantyczne mogą w danej sytuacji stanowić rozwiązanie problematycznych kwestii.
EN
Process approach in the management of the organization with the support of semantic technology is applicable to companies from power sector. The study attempts to identify the main and supporting processes in the energy companies. The second part of the study focuses on the analysis of the problems that may occur in the modern energy companies and whether the process approach and semantic technologies may provide a solution to the problematic issues.

Year

Volume

233

Pages

127-135

Physical description

Contributors

author

References

 • Billewicz G. (2012), Systemy informatyczne zarządzania klasy ERP w procesie transformacji współczesnej organizacji [w:] C. Olszak, E. Ziemba (red.), Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki, „Studia Ekonomiczne”, nr 100.
 • Cieśla A., Hanzelka Z. (2012), Inteligentne systemy elektroenergetyczne, www.smartgrid. agh.edu.pl (dostęp: 4.12.2012).
 • Fensel D., Kerrigan M., Zaremba M. (2008), Implementing Semantic Web Services, Springer, Berlin – Heidelberg.
 • Flasiński M. (2011), Wstęp do sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Górka W. (2012), Wykorzystanie sieci semantycznych w integracji systemów informatycznych i wydajnym wyszukiwaniu treści, library.lts-portal.org (dostęp: 15.10.2012).
 • Kaleta M., Toczyłowski E. (2009), Rola informatyki w zwiększaniu efektywności rynku energii, „Rynek Energii”, nr 1.
 • Lemcke J., Rahmani T., Friesen A. (2010), Reasoning Web Semantic Technologies for Software Engineering, „Lecture Notes in Computer Science”, nr 6325, Springer, Berlin – Heidelberg.
 • Piasecki A. (2012), Innowacyjne metody integracji systemów informatycznych oparte na technikach semantycznych, library.lts-portal.org (dostęp: 8.10.2012).
 • Sokołowski S. (2006), Business Intelligence w energetyce – mity i fakty, „Rynek Energii”, nr 2.
 • Szkic-Czech E. (2009), Informacja statystyczna w zasilaniu organizacji przedsiębiorstwa zorientowanego procesowo [w:] S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 52, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Świrski K. (2012), Smart grid krok w przód i dwa kroki w tył, konradswirski.blog.tt.com.pl (dostęp: 4.12.2012).
 • Węgrzyn A. (2009), Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie energetycznym [w:] S. Nowosielski (red.) Podejście procesowe w organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 52, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Wieczorkowski J., Polak P. (2009), Wsparcie podejścia procesowego przez systemy informatyczne z zastosowaniem koncepcji SOA [w:] S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 52, Wydawnictwo UE, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6dac8e11-bc77-4c60-99a3-78fe0ff79bac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.