PL EN


2010 | 2 | 59-73
Article title

Obecność paradygmatów pedagogiki ogólnej w pedagogiach oceniania. Analiza i interpretacja narracji nauczycieli szkół średnich

Content
Title variants
EN
How paradigms of general pedagogy are presented in teaching of assessment. The analysis of interview carried out with teachers of secondary schools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule analizuję pedagogie oceniania dwóch nauczycielek języka polskiego, uczących w tej samej szkole, reprezentujących pod względem wiekowym statystycznego nauczyciela, pod kątem wpływu „oficjalnych” nurtów pedagogiki (naukowej pedagogiki socjalistycznej, pedagogiki humanistycznej i pedagogiki emancypacyjnej) na ich codzienną praktykę. Obserwuję znaczące różnice w ich pedagogiach oceniania, wynikające z faktu, że wiedza nauczyciela, będąc strukturą złożoną o charakterze emergentnej sieci, funkcjonuje na granicy chaosu, a więc w sposób nieprzewidywalny, co powoduje, że jej zmiany ilościowe mogą, ale nie muszą, wywoływać zmiany jakościowe, czyli reorganizację struktury. Stąd pedagogia oceniania jednej nauczycielki, Ali, którą nazwałam Królową-Matką, wykazuje silną obecność paradygmatów naukowej pedagogiki socjalistycznej oraz pedagogiki humanistycznej, a także małą podatność na wdrażanie proponowanych zmian. Natomiast pedagogia oceniania Gabi, nazwanej przeze mnie Partnerem Do Gry, podlega nieustannej ewolucji, wchłaniając docierające do niej idee pedagogiki emancypacyjnej i humanistycznej.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
59-73
Physical description
Contributors
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu
 • Zespół Szkół nr 4, Wrocław
References
 • Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall C., William D. (2006). Jak oceniać, aby uczyć. Warszawa: CEO.
 • Goffman E. (2000). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Goffman E. (2006). Rytuał interakcyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gołębniak B. D. (2000). Jak przygotować do refleksyjnego nauczania. Polonistyka, 3(373), s. 175-180.
 • Gołębniak B. D. (2004). Nauczanie i uczenie się w klasie. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Dylak S. (2000). Nauczycielskie ideologie pedagogiczne a kształcenie nauczycieli. W: K. Kruszewski (red.) Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Hałas E. (2007). Społeczeństwo i symbole. Szkice z socjologii interpretacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Illeris K. (2006). Trzy wymiary uczenia się poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 • Klus-Stańska D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 • Ocenianie kształtujące. Doskonalenie kształcenia w szkole średniej (2006). Warszawa: CODN.
 • Polak K. (2000). Podążając ku niewidocznemu (teorie indywidualne nauczycieli). W: K. Kruszewski (red.) Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Rothert A. (2008). Emergencja rządzenia sieciowego. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Rothert A. (2006). Między porządkiem a chaosem. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Szkudlarek T., Śliwerski B. (2000). Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Szymczak M. (red.) (1979). Słownik Języka Polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Trzebiński J. (2002). Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. W: J. Trzebiński (red.) Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Wegmann A. (2003). Podaj łapę! Jak wyszkolić mądrego psa. Warszawa: Świat Książki.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6dc72a5a-1ab8-4498-875a-37e89baa4bb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.