Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(54) | 159-166

Article title

Halina Rusińska-Giertych Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia (Jolanta Gwioździk)

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Recenzja książki: Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia / Halina Rusińska-Giertych. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - 388, [1] s., [1] k. tab. : il.- ISBN 978-83-229-3593-4

Keywords

Contributors

 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Grzebień, L. (2013). Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.
 • Gwioździk, J. (2001). Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI–XVIII wiek). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Gwioździk, J. (2001a). Kultura książki w kręgu lwowskich benedyktynek w okresie józefinizmu. W: Z. Janeczek (red.), Czasy Kościuszki i Napoleona. Jan Lubicz-Pachoński jako badacz epoki (s. 375-394). Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 • Gwioździk, J. (2003). Z dziejów biblioteki benedyktynek ormiańskich we Lwowie. W: J. Jarowiecki (red.), Kraków–Lwów: książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku. T. 6. Cz. 1 (s. 199–211). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Krętosz, J. (1996). Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu (1772–1815). Katowice: Księgarnia Świętego Jacka.
 • Niedźwiedź, J. (2012). Kultura literacka Wilna (1323-1655). Kraków: Universitas.
 • Pidłypczak-Majerowicz, M. (1996). Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII–XVIII wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Pidłypczak-Majerowicz, M. (2009). Biblioteki bazylianów lwowskich i dawnej prowincji koronnej zakonu w XVII–XX w. Pobrane 3 stycznia 2018 z: repozytorium up.kraków.pdf
 • Pidłypczak-Majerowicz, M. (2012). Książka i biblioteka bazyliańska w XVII–XVIII w. oraz wpływ kasat na stan ich zachowania i opracowania. Hereditas Monasteriorum 1, 85–97.
 • Tomaszewski, W. (2006). Edytorstwo muzyczne na ziemiach polskich w latach 1815–1875. W: J. Kostecki (red.), Ludzie i książki. Studia historyczne, Warszawa: Biblioteka Narodowa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6ddcac83-760d-4a62-9a98-95085259fab0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.