PL EN


2010 | LXXXII (82) | 217-239
Article title

Krótkookresowe efekty zmian cen energii w polskiej gospodarce

Content
Title variants
EN
Short-term impact of changes in energy prices on the polish economy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The study aims at estimating the short-run impact of rises in energy prices on the domestic commodity prices, level and composition of GDP, and the competitiveness of the Polish economy. It also analyzes how these changes influence real incomes of various types of households, as well as unemployment. Computations are based on Impec – a multisectoral model of the Polish economy. Its most important advantage, compared to typical aggregate macroeconomic models, is that it enables detailed investigations of the structures of production and consumption. Impec is an Inforum-type model operating at the level of 54 sectors and 43 categories of household consumption. It was used to simulate the response of the Polish economy to energy price shocks: rise in domestic prices of electricity and coal as well as world price of oil, natural gas and coal.
Year
Volume
Pages
217-239
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • KatedraTeorii i Analiz Systemów Ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego
author
 • Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Almon, C., Buckler, M., Horwitz, L., and Reimbold, T. (1974) 1985: Interindustry Forecasts of the American Economy. Lexington, MA, D.C. Heath.
 • Almon C. 1991, The Inforum Approach to Interindustry Modeling, Economic Systems Research, Vol. 3, Issue 1, s. 1–7.
 • Analiza ekonomicznych i społecznych skutków zmian cen energii w polskiej gospodarce. Opracowanie zbiorcze rezultatów projektu N112 038 32/2451. 2009. Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Atkinson A. B., Marlier E., Nolan B. 2004, Indicators and Targets for Social Inclusion in the European Union, Journal of Common Market Studies, Vol. 42, Nr.1, s. 47–75.
 • Balcerak A., Lipiński C., Przybyliński M., Plich M., Tomaszewicz Ł ,1997, The Model IMPEC of the Polish Economy and the Use for the Analysis of Transformation Processes, w: Proceedings of the 3rd World INFORUM Conference, Absolwent, Łódź, s. 83–102.
 • Bhattacharyya S. C. 1996. Applied General Equilibrium Models for Energy Studies: a Survey, Energy Economics, Vol. 18, s. 145–164.
 • Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2000 r. 2004. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Boratyński J., Plich M., Przybyliński M. 2007. Modeling Economic and Social Impacts of Energy Prices in the Polish Economy, w: M. Plich, M.Przybyliński, (red.) Recent Developments in INFORUM-type Modeling, University of Lodz. Łódź.
 • Cho D-S., Moon H-C, Kim M-Y, (2008), Characterizing international competitiveness in international business research: A MASI approach to national competitiveness, Research in International Business and Finance, Vol. 22, s. 175–192.
 • De Miguel C., Manzano B., Martin-Moreno J. M. 2003. Oil Price Shocks and Aggregate Fluctuations, Energy Journal, Vol. 24, Issue 2, s. 47–61.
 • Dollar, D. and Wolff, N.E., 1993. Competitiveness, Convergence and International Specialization. MIT, Cambridge, Massachusetts
 • Doorodian K., Boyd R. 2003.The Linkage Between Oil Price Shocks and Economic Growth with Inflation in the Presence of Technological Advances: a CGE Model, Energy Policy, Vol. 31, Issue 10, s. 989–1006.
 • Ghose A., Chakraborty D., Ghosh P.P. 2010. Models for the Correction of Input-Output Forecasts: Experiments with Sri Lankan Input-Output Data. Referat na konferencję 18 International Input-Outpput Association, Sydney, Australia (http://www.iioa.org/Conference/18th-downable%20paper.htm)
 • Grassini M. 2005. CGE versus INFORUM Modelling Approach, [w:] 15th International Conference on Input-Output Techniques, Beijing.
 • HOP!, . 2008. High Oil Prices: Quantification of direct and indirect impacts for the EU, http://www.hop-project.eu/documenti/HOP_Project_D3_Final.pdf
 • Jimenez-Rodriguez R., Sanchez M., Oil Price Shocks and Real GDP Growth: Empirical Evidence for Some OECD Countries ,2005. Applied Economics, Vol. 37, Issue 2, s. 201–228.
 • Jones D. W., Leiby P. N., Paik I. K., 2004. Oil Price Shocks and the Macroeconomy: What Has Been Learned Since 1996, The Energy Journal, Vol.25, No. 2, s.1–32.
 • Klein L. R., 1989. Input-Output and Econometric Models, [w:] Miller R. E., K. R. Polenske, A. Z.Rose, Frontiers of Input-Output Analysis. Oxford University Press, New York, Oxford, s. 3–11.
 • Kłos B., Kokoszczyński R., Łyziak T., Przystupa J., Wróbel E. 2004. Modele strukturalne w prognozowaniu inflacji w Narodowym Banku Polskim, Materiały i Studia, Nr 180, NBP, Warszawa.
 • Kot S.M. m2000. Ekonomiczne modele dobrobytu, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Kpodar K. 2006. Distributional Effects of Oil Price Changes on Household Expenditures: Evidence from Mali, IMF Working Paper, WP/06/91.
 • Krugman P., 2008. Running Out of Planet to Exploit, The New York Times, 26 kwietnia, s. A21.
 • Lutz C., Meyer B., 2009. Economic impacts of higher oil and gas prices. The role of international trade for Germany. Energy Economics 31 (2009): 882–887.
 • Marsh, L.W. and Tokarick, S. P., 1994. Competitiveness Indicators: A Theoretical and Empirical Assesssment, IMF working paper no. 94/29
 • Neary J.P., 2006. Measuring Competitiveness, The Economic and Social Review, Vol. 37, No 2, 197–213
 • Nyhus D. E. 1991. The INFORUM International System, Economic Systems Research, Vol. 3, Issue 1, s. 55–64.
 • Pan H., 2004. The evolution of economic structure under technological development. Tyndall Centre for Climate Change Research. Working Paper 48.
 • Parlament Europejski 2007. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie makroekonomi­cznych skutków wzrostu cen energii 2006/2247 (INI).
 • Plich M. 2001. Structural Changes in Poland. Assessment Based on the New I-O Table, w: M. Grassini (red.), Contributions on Multisectoral Modelling. Volume 1. Dipartimento Di Studi Sullo Stato Universita’ Di Firenze. Centro Editoriale Toscano, Fireze.
 • Przybyliński M. 2008. Prices of energy and foreign trade in the framework of the polish model IMPEC, w: R. Bardazzi, M. Grassini, Structural Changes, International Trade and Multisectoral Modelling, Firenze University Press, Florencja.
 • Radło M-J., 2008. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, [w:] Bieńkowski W. i inni, Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, Prace i Materiały Nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa.
 • Sawyer J. A., 1992. Forecasting with Input-Output Matrices: Are the coefficients Stationary? Economic Systems Research, Vol. 4, No. 4: 325–348.
 • Śleszyński J. 2006. Czy możliwy jest trwały rozwój bez wskaźników?, referat prezentowany podczas konferencji naukowej „Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce”, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 29–30 czerwca 2006.
 • Twena M., Aaheim H. A. 2005. Social Exclusion and Unemployment in the European Union, Current and Future Trends, CICERO (Center for International Climate and Environmental Research) Report 2005:01, http://www.cicero.uio.no/media/3493.pdf.
 • Welfe W. (red.), 2009. Prognozy i scenariusze długookresowego rozwoju gospodarczego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Werling J. F. 2006. Macroeconomic and Industrial Effects Of Higher Oil and Natural Gas Prices, Report for the Economics and Statistics Administration, U.S. Department of Commerce, http://www.inforum.umd.edu/papers/otherstudies.html.
 • West G. R., 1995. Comparison of Input-Output, Input-Output+Econometric and Computable General Equilibrium Impact Models at the Regional Level. Economic Systems Research, Vol. 7, No. 2: 209–227.
 • Zysnarska E. 2002. Pomiar jakości życia, Materiały na konferencję – Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6e372388-d642-4a09-9c6f-66da64ecbc77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.