PL EN


2015 | 287 | 17-27, 75-84
Article title

Zagadnienia prawne obrotu steroidami anaboliczno-androgennymi

Content
Title variants
EN
Legal issues in marketing of anabolic-androgenic steroids
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono zagrożenia związane z nielegalnym wprowadzaniem do obrotu steroidów anaboliczno--androgennych (SAA) w Polsce. Zagrożenie to Narodowy Instytut Leków dostrzega w trakcie opracowywanych opinii kryminalistycznych, wykonywanych dla Policji, prokuratur, Straży Granicznej i innych instytucji. Opinie dotyczą preparatów z SAA, z różnych powodów niedopuszczonych do obrotu w Polsce, oraz surowców do ich produkcji, a także preparatów dopuszczonych do obrotu, ale wprowadzanych do obrotu z naruszeniem obowiązujących przepisów lub preparatów sfałszowanych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono przepisy prawa karnego, które kryminalizują nielegalny obrót produktami, w skład których wchodzą SAA. Struktura przepisów karnych w Polsce nie sprzyja ograniczaniu ilości nielegalnie wprowadzanych produktów zawierających w składzie SAA na rynku polskim. Produkty zawierające w składzie SAA mają co do zasady status produktów leczniczych dostępnych z przepisu lekarza. Przedstawiono możliwości stosowania przez policję i prokuratury innych, bardziej dolegliwych przepisów kodeksu karnego i innych ustaw. Dla porównania przedstawiono inny system obowiązujący przy obrocie SAA w Stanach Zjednoczonych. Obowiązują tam bardziej restrykcyjne przepisy w tym względzie. SAA są traktowane jako substancje kontrolowane na równi z narkotykami, a ich obecnością na rynku zajmuje się DEA - agencja rządowa powołana do zwalczania przestępczości narkotykowej.
EN
This article provides an insight into the issue of illicit marketing of anabolic-androgenic steroids (AAS) i Poland. This risk attached to this phenomenon is particularly reflected in forensic opinions elaborated b the National Medicines Institute for the Police, prosecutor's offices, Border Guard and other agencies. Th casework opinions concern AAS preparations not admitted to trading in Poland for various reasons, ra\ materials used in the production process, preparations admitted to trading, yet marketed in breach of th applicable provisions of law, and finally, falsified preparations. The article presents a rangę of the provision of law, penalizing illicit marketing of AAS-containing products. The structure of criminal law provisions i Poland does not support the efficient reduction of AAS-containing products unlawfully introduced on th Polish market. As a rule, AAS-containing products are classified as medicinal products subject to medicj prescription. The authors discuss the possibilities of applying alternative, morę restrictive provisions of th Penal Codę and other acts by the Police and prosecutors. For comparison purposes, a U.S. scheme of dealin with AAS marketing phenomenon was presented. The provisions of law in the U.S. are morę restrictive a regards AAS, which are regarded as controlled substances equally with narcotics and dealt with by the Dru Enforcement Administration - a government agency responsible for combating drug-related crime.
Year
Issue
287
Pages
17-27, 75-84
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
author
 • Narodowy Instytut Leków
References
 • 1. National Institute on Drug Abuse Anabolic Steroids. National Institute on Drug Abuse. Update: July 2012, p.2.
 • http://www.drugabuse.gov/publications/ drugfacts/anabolic-steroids
 • 2. National Institute on Drug Abuse Anabolic Steroid Abuse, Research Report, Aug.2006 p. 8 http://www.drugabuse.gov/sites/default/files/ rrsteroids_0.pdf
 • 3. Rabijewski M.: Farmakokinetyka i bezpieczeństwo preparatów testosteronu. „Przegląd Urologiczny" 2008, vol. 51, p. 13-22.
 • 4. Bhashin S., Storer T., Javanbakht M. et al.: Testosterone Replacement and Resistance Exercise in HIV-lnfected Men With Weight Loss and Low Testosterone Levels, "Journal of the American Medical Association", 2000, vol. 283, p. 763-770.
 • 5. Information portal: www.steroid-abuse.org/ index.htm
 • 6. Maravelias C, Dona A., Stefanidu M. et al.: Adverse effects of anabolic steroids in athletes. A constant threat. Toxicology Letters, 2005, vol. 158, p. 167-175.
 • 7. van Amsterdam J. et.al.: Adverse health effects of anabolic-androgenic steroids. Regulatory Toxicology and Pharmacology. 2010, 57, p. 117-123.
 • 8. Pharmaceutical Law Act of 6 September 2001, OJ 2008, No. 45, item 271.
 • 9. The Act Penal Codę, OJ 1997, No. 88, item 553.
 • 10. The Act on Chemical Substances and Mixtures of 25 February 2011, OJ 2011, No. 63, item 322, as amended.
 • 11. The Act on Counteracting Drug Addiction, OJ 2005, No. 179, item 1485, as amended.
 • 12. The ruling of the Supremę Court of 10 January 2007, file no. IV KK 426/0612.
 • 13. The ruling of the Supremę Court of 29 November 1973, file. no.RW 902/73.
 • 14. OJ EU L 2011, No. 174, p. 74.
 • 15. Anabolic Steroid Control Act of 2004. https://www.govtrack.us/congress/bills/108/ s2195/text
 • 16. Prohormony, Internetowa encyklopedia PWN, Wikipedia2014.
 • 17. Steroids Working Group, United States Sentencing Commission, REPORT Washington DC, US Sentencing Commission March 2006. p. 32.
 • http://www.ussc.gov/research-and-publications/ working-group-reports/drugs
 • 18. Schedule 3 (III) Drugs http://www.drugs.com/schedule-3-drugs.html
 • 19. Placement of Sentences Under U.S.S.G.§ 2 D1.1-FY2010/2011
 • http://www.fd.org/docs/select-topics---sentencing/placement-of-sentences-under-u-s-s-g-2d1-1-fy-2010-2011.pdf
 • 20. Crime Controled Act No 3266 https://www.govtrack.us/congress/bills/101/ s3266/text
 • 21. The World Anti-Doping Codę, The 2014 Prohibited List International Standard http://www.usada.org/uploads/substances/2014 wadaprohibitedlist.pdf
 • 22. United States Government Accountability Office, Report GAO-06-243R, Washington, November 3,2005, pp. 12 http://www.gao.gov/assets/100/93845
 • 23. McDonald Ch.L, Marlowe D.B., Patapis N.S. et al.: Nonprescription steroids on the Internet, Subst. Use Misuse. "NIH Public Access Author Manuscript" 2012, 47, p. 329-341.
 • 24. The Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July 2002, OJ No. 44, item 1204 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3252473/?report=classic
 • 25. The Act on Freedom of Economic Activity of 2 July 2004, OJ 2010, No. 220, item 1447, as amended.
 • 26. Municipal Police Department in Toruń, Uważaj na sterydy anaboliczne! http://www.tomn.kujawsko pomorska.policja.gov.pl/_portal/1204286607 47c7f48f62d58/Sterydy_anaboliczne stan na 15.05.2014 r.
 • 27. Directive2011/62/EUoftheEuropeanParliament and of the Council of 8 June 2011 amending Directive 2001/83/EC on the Community codę relating to medicinal products for human use, as regards the prevention of the entry into the legał supply chain of falsified medicinal products (OJ EU L174, 01.07.2011, p. 74).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0552-2153
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6e4c2fcc-356c-46df-a6af-8dd1cd10989d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.