PL EN


2013 | 172 | 235-250
Article title

Nierównowaga wewnętrzna w Unii Europejskiej jako przykład niezrównoważonej internacjonalizacji

Authors
Content
Title variants
EN
Internal Imbalances in the European Union as an Example of Unsustainable Internacjonalization
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The experience of recent years proves that high balances (especially deficits) on current account are unsustainable in the long run. The return of the European countries to growth path requires joint effort by the whole continent. The core countries should increase consumption and boost import from peripheral countries. Economic growth financed by expansion of debt (both government and private) leads to long-term financial contagion. The is a need for new economic paradigm resting on the notion of steady increase of income of the broad spectrum of society in line with productivity growth. It is claimed that financial sector requires thorough regulation, government should actively fight with asset bubbles and some peripheral countries ought to abandon the EMU.
Year
Volume
172
Pages
235-250
Physical description
Contributors
References
 • Adams Ch., Park D., Causes and Consequences of Global Imbalances: Perspective from Developing Asia, "Asian Development Review" 2009, Vol. 26, No. 1.
 • Braasch B., Financial Market Crisis and Financial Market Channel, Intereconomics, No. 2, 2010.
 • Campbell A., Narodziny neoliberalizmu w Stanach Zjednoczonych: reorganizacja kapitalizmu, w: Neoliberalizm przed trybunałem, red. A. Saad-Filho, D. Johnston, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009.
 • Ciżkowicz P., Rzońca A., Dlaczego banki centralne nie powinny podwyższać celu inflacyjnego? "Ekonomista" 2011, nr 5.
 • Dziewulski J., Liberalizm i keynesizm wobec kryzysu, Optimum, Studia Ekonomiczne 2009, nr 2 (42).
 • ECB, Asset Price bubbles and monetary policy, Monthly Bulletin, ECB, April 2005.
 • Heller J., Kotliński K., Finanse publiczne w krajach UE-15 a uczestnictwo w strefie euro, "Ekonomista" 2012, nr 2.
 • IMF, Republic of Estonia: 2005 Article IV Consultation - Staff Report, IMF Country Report No. 05/394, November 2005.
 • Issing O., Asset Prices and Monetary Policy, "Cato Journal" 2009, Vol. 29, No. 1.
 • Juego B., Dragsbaek Schmidt, The political Economy of the Global Crisis: Neo-liberalism, Financial Crises, and Emergent Authoritarian Liberalism in Asia, the Fourth APISA Congress (Asian Political and International Studies Association), Makati City, Philippines, 12-13 November 2009.
 • Kulawik J., Gospodarka na sterydach, "Nowe Życie Gospodarcze" 2012, nr 7/8.
 • Leijonhufvud A., Curbing instability: policy and regulation, "CEPR Policy Insight" 2009, No 36.
 • Leijonhufvud A., Keynes and the Crisis, "CEPR Policy Insight" 2008, No. 23.
 • Mayer-Foulkes D. A., Long-Term Fundamentals of the 2008 Economic Crisis, "Global Economy Journal" 2009, Vol. 9, Iss. 4.
 • Mączyńska E., Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej, SGH, Warszawa 2011.
 • Montiel P.J., Makroekonomia międzynarodowa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Mucha M., Mechanizm dywergencji gospodarczej w strefie euro, "Ekonomista" 2012, nr 4.
 • Orłowski L.T, Aktualne procesy zachodzące na międzynarodowych rynkach kapitałowych i ich konsekwencje dla rozwoju gospodarki światowej, Otwarte posiedzenie PAN KNE na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w dniu 9 października 2012 r.
 • Osiatyński J., Warunki gotowości Polski do wejścia do strefy euro, "Ekonomista" 2011, nr 5.
 • Padoan P.C., What is the near-term global economic outlook? An interim assessment, OECD, Paris, 6 September 2012.
 • Polański Z., Przemiany funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji, w: Współczesna bankowość centralna, red. W.L. Jaworski, A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Pronobis M., Bańki spekulacyjne a reakcja banków centralnych: zmiany percepcji roli polityki pieniężnej w następstwie kryzysu 2007-2009, w: Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i w praktyce, red. J. Borowiec, K. Biegun, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011.
 • Raczko A., Bankructwo Grecji byłoby zbyt groźne, "Gazeta Wyborcza" 30.05.2011.
 • Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Saarinen E., Kentta P., The Radicalism of Phelpsian Good Economy, Center on Capitalism and Society, Working Paper No. 48, November 2009.
 • Silver B.J., Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r., Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009.
 • Sopoćko A., Gra finansowa - stagnacja czy wzrost bogatego świata?, "Ekonomista" 2012, nr 4.
 • Stiglitz J.E., Robust growth or anemic recovery in the U.S. and the global economy, "Journal of Policy Modeling" 2010, No. 32.
 • Szydło W., Global imbalances in the run-up to the Great Recession - origins and theories, the case of the savings glut hypothesis, "Econ. Environ. Stud." 2011, Vol. 11, No. 3.
 • Szydło W., Globalny kryzys finansowy - wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej (w kierunku rozwoju zrównoważonego), w: Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki, red. A. Graczyk, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011.
 • Szydło W., 2011 c. Lessons of the Great Recession for the global economy and CEE countries. Ekonomia/Economics 2(14) Publishing House of Wrocław University of Economics, 2011.
 • Szydło W., Programy gospodarcze Brazylii i Argentyny, w: Ekonomia rozwoju, red. B. Fiedor, K. Kociszewski, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010.
 • Szydło W., Wielka recesja a zmiana paradygmatu - w kierunku zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, "J. Agribus. Rural Dev." 2012, No. 3(25).
 • Weisbrot M., Ray R., Latvia's Internal Devaluation: A Success Story? (Revised and updated), CEPR, December 2011.
 • Wilkin J., Instytucjonalne teorie państwa - przegląd wybranych koncepcji, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009.
 • Wójtowicz G., Bank centralny w gospodarce rynkowej, Bankowość centralna od A do Z, "Bank i Kredyt" 2006, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6e75f76f-fb6e-4eb8-b99d-e6bd3b293b1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.