PL EN


2012 | 20 | 3-4(77-78) | 14-30
Article title

GOSPODARKA I KWESTIA INDIAŃSKA W KOLONIALNEJ KOLUMBII

Content
Title variants
EN
Economy and the Indian Issue in Colonial Colombia
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł analizuje główne elementy hiszpańskiego systemu kolonialnego w Nowym Świecie oraz instytucje i politykę Korony hiszpańskiej wobec kolonii. Kolumbia zajmowała, dzięki swym bogactwom naturalnym, ważne miejsce w ekonomice Hispanoameryki. Wraz z rozwojem gospodarki kolumbijskiej następował proces eksploatacji i wyniszczenia Indian. Szlachetne wezwania królów hiszpańskich do ochrony ludności indiańskiej miały niewielki wpływ na rzeczywistość kolonialną. Wśród wielu świadectw epoki szczególne miejsce zajmują pisma biskupa Popayán Juana del Valle, które są „przykładem humanizmu i spojrzenia na kwestię indiańską w duchu etyki chrześcijańskiej”.
EN
The article analyzes the fundamentals of Spanish colonial system in the New World as well as both institutions and policy of the Spanish monarchy towards the colony. Colombia took, thanks to its natural resources, an important part in the economy of the Spanish America. However, along with the development of Colombian economy, there came a process of exploitation and destruction of the local Indians. Honorable calls expressed on the part of the Spanish monarchs for protection of the indigenous population had in fact very little impact on the colonial reality. Among many testimonies of those times, there are works of bishop Popayán Juan del Valle, which are “an example of humanism and an approach towards the Indian issue in the light of Christian ethics”.
Year
Volume
20
Issue
Pages
14-30
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • Álvarez Nogal C. (2003), „Instituciones y desarrollo económico: la Casa de Contratación y la Carrera de Indias 1503-1790”, w: Antonio Acosta Rodríguez, Enriqueta Vila Vilar (red.), La Casa de Contratación y la navegación entre España y las Indias, Actas del Congreso Internacional de Americanistas, Universidad de Sevilla, Sevilla.
  • Bennassar B. (1980), La América española y la América portuguesa siglos XVI-XVIII, Ed. Crítica, Barcelona.
  • Bethell L. (red.) (1990), Historia de América Latina, T. 3. América Latina colonial: economía, Ed. Crítica, Barcelona.
  • Colmenares G. (1989), „La economía y la sociedad coloniales 1550-1800”, w: J. J. Uribe (red.), Manual de Historia de Colombia, T. 1, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6e7e7235-3723-4936-8758-e137f4e85e1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.