Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 54 | 55-64

Article title

Nauczanie w sportach śnieżnych – wyczyn, edukacja i rekreacja

Authors

Content

Title variants

EN
Teaching in snow sports: professional sport, education, and recreation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Human activity in the field of snow sports is a set of complex psychomotor functions, fitting in an interactive model of variables: ‘organism – world’. The study was an attempt to determine the specific situational dimensions and subjective properties determining the effectiveness of the teaching/learning process in professional, educational (school) and recreational forms of snow sports. Depending on the level of training, important differences in the process for teachers, trainers, and instructors were indicated. Also, some selected psychosocial teaching rules and an efficiency model for snow sports instructor work was discussed.

Year

Volume

54

Pages

55-64

Physical description

Dates

published
2016-11-21

Contributors

author
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

References

 • Bachleda-Curuś, A. (1985). Taki szary śnieg. Warszawa: Czytelnik.
 • Bisaga, J., Chojnacki, K. (1997). Narciarstwo zjazdowe. Warszawa: COS; RCMSKFiS.
 • Blecharz, J. (2001). Psychologia narciarskich skoków. Charaktery, 3, 8–9.
 • Bogdanowicz, J. (1987). Środowiskowe uwarunkowania narciarstwa. W: M. Zatoń (red.), Teoretyczne podstawy narciarstwa zjazdowego (s. 23–24). Wrocław: AWF.
 • Bronikowski, M. (2008). Podstawy prosomatyczne młodzieży gimnazjalnej jako efekt interwencji edukacyjnej w procesie wychowania fizycznego. Poznań: AWF.
 • Brzeziński, J. (1989). Eksperymentalne badanie zmian – metodologiczne problemy stosowania pretestu zmiennej zależnej. Przegląd Socjologiczny, 37, 113–139.
 • Chojnacki, K. (1994a). Podstawowe wyposażenie i zdrowotne uwarunkowania narciarstwa. W: S. Krasicki (red.), Narciarstwo zjazdowe (s. 66–76). Wydawnictwo skryptowe nr 133. Kraków: AWF.
 • Chojnacki, K. (1994b). Narciarstwo klasyfikowane. W. S. Krasicki (red.), Narciarstwo zjazdowe (s. 159–168). Wydawnictwo skryptowe, 133. Kraków: AWF.
 • Czabański, H. (2000). Kształcenie psychomotoryczne. Wrocław: AWF.
 • Endler, N.S. (1983). Interactionism comes of age. W: M.P. Zanna, E.T. Higgins, C.P. Herman (red.), Consistency in social behavior (s. 202–249). Hillsdale N.J.: Erlbaum Associates.
 • Erdmann, W.S., Giovanis, V., Aschenbrenner, P., Suchanowski, A. (2001). Biomechaniczne badania taktyki przejazdu slalomu giganta narciarstwa alpejskiego. W: S. Krasicki, K. Chojnacki (red.), Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego (s. 38–39). Zeszyty Naukowe, 84. Kraków: AWF.
 • Fischer, J., Kapeniak, S., Matzenauer, M. (1977). Kronika śnieżnych tras. Warszawa: SiT.
 • Gracz, J. (1998). Psychospołeczne uwarunkowania aktywności sportowej człowieka. Monografie, 332. Poznań: AWF.
 • Gracz, J. (2008), Znaczenie temperamentu i motywacji osiągnięć w narciarskiej sytuacji sportowej. Poznań: AWF.
 • Gracz, J., Majewska, K. (2006). Relationship between the level of general physical activity and the choice of a motor recreation form. Studies in Physical Culture and Tourism, 13(1), 59–65.
 • Gracz, J., Sankowski, T. (2007). Psychologia aktywności sportowej. Podręczniki, 58. Poznań: AWF.
 • Gracz, J., Walczak, M. (2015). Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania aktywności rekreacyjno-turystycznej z perspektywy psychologicznej. W: W. Siwiński (red.), Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki 2000–2015, jego dorobek naukowy i popularyzatorski (s. 65–77). Poznań: AWF.
 • Gracz, J., Walczak, M. (2016). Psychospołeczny model działania w kulturze fizycznej – ujęcie interakcyjne. W: Z. Dziubiński, K.W. Jankowski (red.), Kultura fizyczna a struktura społeczna (s. 241–251). Warszawa: AWF; Salezjańska Organizacja Sportu RP.
 • Gracz, J., Zdebski, J. (1995). Poziom równowagi emocjonalnej – charakterystyka typologiczna uczestników Zimowej Uniwersjady w Zakopanem. W: K. Chojnacki (red.), Materiały Konferencji ogólnopolskiej na temat „Uniwersjada’93 w badaniach naukowych” (27–33). Kraków: AWF.
 • Koszczyc, T. (red.) (1997). Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych. Materiały Konferencyjne. Wrocław: AWF.
 • Krasicki, S. (2006). A to narty właśnie... Kraków: FALL.
 • Krasicki, S., Majoch, T., Tokarz, L. (1995). Biegi narciarskie. Warszawa: COS.
 • Kubica, R. (1994). Fizjologiczne podstawy narciarstwa zjazdowego. W: S. Krasicki (red.), Narciarstwo zjazdowe (s. 17–26). Wydawnictwo skryptowe, 133. Kraków: AWF.
 • Kunysz, P. (2002). Snowboard. Śladami instruktora. Warszawa: Almapress.
 • Lipoński, W. (1987). Humanistyczna encyklopedia sportu. Warszawa: Sport i Turystyka.
 • Magnusson, D. (1981). Toward a psychology of situations. An interactional perspective. Hillsdale N.J.: Erlbaum Associates.
 • Majewska, K. (2003). Psychospołeczne wymiary prototypu sytuacyjnego w aktywności rekreacyjnej. W: T. Rychta, M. Guszkowska (red.), Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej (s. 128–136). Warszawa: Estrella.
 • Majewska, K. (2011). Psychospołeczny sens rekreacji – w poszukiwaniu szczęścia. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Marciniak, M. (2007). Snowboard – poradnik. Bielsko-Biała: Pascal.
 • Reinisch, G., Gautier, C. (1992). The „Z” trajectory in alpine ski racing. W: Congress Scientifique International, Sport et Montagne. Resumes (s. 50). Grenoble: Université
de Grenoble.
 • Ryn, Z., Cierowski, J., Ciesielska, H., Lipowska, A., Ryn, E. (1990). Skoczkowie narciarscy. Studium psychologiczne. Warszawa: AWF.
 • Stanisławski, Z. (2000). Narty. Praktyczny poradnik dla każdego. Wilkowice: Wydawnictwo DLA SZKOŁY.
 • Ślężyński, J. (red.) (2008). Sporty śnieżne. Stan i perspektywy badań. Katowice: AWF.
 • Tomaszewski, T. (red.) (1976). Psychologia. Warszawa: WN PWN.
 • Tomczak, M. (2013). Styl rywalizacji a efektywność działania w sportach walki – analiza psychologiczna. Poznań: AWF.
 • Trzaskoma, Z., Trzaskoma, Ł. (1998). Zwiększenie siły (i innych cech układu mięśniowego) wysoko kwalifikowanych sportowców dyscyplin zimowych. W: Narada trenerów dyscyplin zimowych. Materiały szkoleniowe. Warszawa: COS.
 • Walczak, M. (2009). Psychospołeczne uwarunkowania narciarstwa rekreacyjnego. Praca doktorska. Kraków: AWF.
 • Wallner, H. (2004). Carving. Perfekcyjna jazda na nartach. Wrocław: Ab Ovo.
 • Zatoń, M. (red.) (1996). Podstawy narciarstwa zjazdowego. Wrocław: Signum.
 • Zdebski, J., Blecharz, J. (1993). Wybrane elementy psychologii narciarstwa biegowego. W: S. Krasicki (red.), Narciarstwo biegowe (s. 27–40). Kraków: AWF.
 • Zieleśkiewicz, W. (2002). Encyklopedia sportów zimowych. Warszawa: WN PWN.
 • Żarek, J. (1991). Trzy dyscypliny. Maszynopis niepublikowany. Kraków: AWF.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6eaf4190-b79e-4467-aafc-8e63bdb95e28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.