Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4/2013 | 231-242

Article title

Więzień długoterminowy w izolacji penitencjarnej

Content

Title variants

EN
Long-term prosoner in prison isolation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Więzień długoterminowy należy do szczególnej kategorii osób, które odbywają karę pozbawienia wolności w zakładach karnych. Z jednej strony w grupie tej często znajdują się osoby mocno zdemoralizowane, które popełniły najcięższe przestępstwa, z drugiej zaś strony jest to grupa skazanych, względem której należy zastosować dobrze przemyślane i zaprogramowane oddziaływania resocjalizacyjne. Sytuacja uwięzienia człowieka na długie lata stawia w skomplikowanej sytuacji nie tylko samego więźnia, ale również cały personel więzienny. Musi on bowiem dbać o to, aby izolacja więzienna nie spowodowała stanu, w którym u skazanych wykształci się wyuczona bezradność oraz brak umiejętności do samodzielnego planowania i podejmowania decyzji. Ponadto planując oddziaływania resocjalizacyjne wobec więźniów długoterminowych nie można zapominać, iż więźniowie ci w bliższej czy dalszej perspektywie wrócą do środowiska wolnościowego, dlatego też należy przeciwdziałać wszelkim negatywnym skutkom długoterminowego pozbawienia wolności. Niniejszy artykuł prezentuje najważniejsze kwestie związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności względem więźniów długoterminowych. Stanowi próbę usystematyzowania wiedzy dotyczącej tej kategorii osób przebywających w izolacji więziennej.
EN
Więzień długoterminowy należy do szczególnej kategorii osób, które odbywają karę pozbawienia wolności w zakładach karnych. Z jednej strony w grupie tej często znajdują się osoby mocno zdemoralizowane, które popełniły najcięższe przestępstwa, z drugiej zaś strony jest to grupa skazanych, względem której należy zastosować dobrze przemyślane i zaprogramowane oddziaływania resocjalizacyjne. Sytuacja uwięzienia człowieka na długie lata stawia w skomplikowanej sytuacji nie tylko samego więźnia, ale również cały personel więzienny. Musi on bowiem dbać o to, aby izolacja więzienna nie spowodowała stanu, w którym u skazanych wykształci się wyuczona bezradność oraz brak umiejętności do samodzielnego planowania i podejmowania decyzji. Ponadto planując oddziaływania resocjalizacyjne wobec więźniów długoterminowych nie można zapominać, iż więźniowie ci w bliższej czy dalszej perspektywie wrócą do środowiska wolnościowego, dlatego też należy przeciwdziałać wszelkim negatywnym skutkom długoterminowego pozbawienia wolności. Niniejszy artykuł prezentuje najważniejsze kwestie związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności względem więźniów długoterminowych. Stanowi próbę usystematyzowania wiedzy dotyczącej tej kategorii osób przebywających w izolacji więziennej.

Year

Issue

Pages

231-242

Physical description

Dates

published
2013-07-31

Contributors

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

References

  • Janiszewska-Talago E. (1980). Wykonywanie kar długoterminowego pozbawienia wolności. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
  • Korecki J. (1988). Kara 25 lat pozbawienia wolności w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
  • Machel H. (2006). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizująca. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.
  • Machel H. (2008). Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
  • Szczygieł G. (2006). Kary długoterminowe a cele wykonywania kary pozbawienia wolności. W: Gardocka T. (red.). Kary długoterminowe. Polityka karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.
  • Wąsik J. (1981). Kara krótkoterminowego pozbawienia wolności w Polsce. Warszawa: Ossolineum.
  • Rekomendacje Nr 2003 (23) Rady Europy o wykonywaniu przez administrację więzienną kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych kar pozbawienia wolności przyjęte wraz z Urzędowym komentarzem przez Komitet Ministrów na jego 885 posiedzeniu w dniu 9 października 2003 roku.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6ecc76ce-2aba-4014-ac40-6cc5a6dfffd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.