PL EN


2018 | 21 | 2(79) | 88-93
Article title

Forma elektroniczna czynności spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych

Title variants
EN
Electronic form of legal and other actions of credit unions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych ustanawia formę elektroniczną czynności prawnej, odmienną od wynikającej z Kodeksu cywilnego formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, która może być stosowana jedynie w przypadku czynności ze spółdzielczymi kasami. Forma ta może być stosowana w przypadku czynności prawnych oraz czynności podobnych do czynności prawnych, do których uprawnione są spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe. Złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej w czynności prawnej dokonywanej ze spółdzielczą kasą oszczędnościowo–kredytową podlega regulacji ogólnej normy prawnej wynikającej z art. 60 Kodeksu cywilnego (w przypadku czynności podobnych do czynności prawnych art. 60 stosuje się w zw. z art. 651 Kodeksu cywilnego), z zastrzeżeniem jednak, że oświadczenie woli jest złożone za pomocą środka komunikacji elektronicznej.
EN
Article 3 of the Polish Credit Union Act establish an electronic form of legal action regardless of regulations of the Polish Civil Code. This electronic form of legal action can be used in legal actions with Credit Unions and in actions other than legal actions, but only if they are connected with legal actions which Credit Unions in Poland are entitled too. The general rule of interpretation applies in actions taken in electronic form with Credit Unions. However such action should be taken by electronic remote communication system.
Year
Volume
21
Issue
Pages
88-93
Physical description
Dates
published
2018-08
References
 • Byrski J., Podpis elektroniczny przy składaniu oświadczenia woli związanego z dokonywaniem czynności bankowych, „Prawo Bankowe” 2005, nr 3.
 • Czech T., Ustanowienie hipoteki na rzecz spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, „Rejent” 2013, nr 5.
 • Głuchowski P., Umowa rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, Warszawa 2009.
 • Grochowski M., Skutki braku zachowania formy szczególnej oświadczenia woli, Warszawa 2017.
 • Jedliński A., [w:] Kodeks cywilny, Komentarz, t. I, Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2009.
 • Jedliński A., Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, Warszawa 2002.
 • Krupska M., Dokumenty bankowe w formie elektronicznej, „Prawo Bankowe” 2000, nr 5.
 • Molis J., Elektroniczna forma oświadczeń woli związanych z dokonywaniem czynności bankowych, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2004, nr 1–2.
 • Nowacki J., „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo” 1964, nr 3.
 • Puzyna J., Stosowanie elektronicznych nośników informacji przy dokonywaniu czynności bankowych, „Prawo Bankowe” 2003, nr 3.
 • Sójek G., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna, red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018.
 • Stangret A., Zawarcie umowy rachunku bankowego drogą elektroniczną, „Przegląd Prawa i Administracji” 2004, nr 6.
 • Zakrzewski P., [w:] Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6eccbd53-4ef6-4843-8525-ca11c87449d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.