PL EN


2015 | 6 | 3 | 202-208
Article title

Neurodydaktyczne aspekty procesu rozwiązywania testowego zadania matematycznego na podstawie badań eyetrackingowych

Content
Title variants
EN
Neurodidactic Aspects of the Process of Solving a Mathematical Test Task Based on the Eye-Tracking Research
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współcześnie coraz częściej dyskutuje się o konieczności uwzględnienia wiedzy dotyczącej struktury i funkcji mózgu w procesach dydaktycznych. Neurodydaktyka jako nauka interdyscyplinarna zajmuje się mechanizmem procesu uczenia się i kształcenia i opiera się na wynikach badań z zakresu działania mózgu. Jedną z nieinwazyjnych metod, które mogą dostarczyć wiedzy na temat funkcjonowania mózgu, są badania prowadzone za pomocą eyetrackera – urządzenia służącego do śledzenia ruchu gałki ocznej osoby badanej. W artykule zostanie przedstawiony fragment badań, w których wykorzystano technologię eyetrackingowa. Celem prezentowanych badań była próba analizy głębokości przetwarzania informacji przez ucznia podczas rozwiązywania testowego zadania matematycznego. Wyniki badań wskazują na pewne charakterystyczne zachowania uczniów podczas podejmowania decyzji dotyczącej wyboru wskazanej przez nich odpowiedzi.
PL
Contemporarily the necessity of regarding the knowledge of brain structure and functions in the didactic processes is more and more frequently discussed. Neurodidactics, as a cross-disciplinary science is engaged in the learning and education process which is based on the results of research on brain functioning. One of the non-invasive methods that can provide us with knowledge on brain functioning is the research carried out with an eye-tracker, a device used for tracing eyeball movements of a tested person. This paper will present a part of the research in which the eye-tracking technology has been used. The aim of the presented research was an attempt to analyse the depth of information processing by a pupil during solving a mathematical test task. The research results point to certain characteristic pupils’ behaviour while making decision concerning the choice of an answer marked by them.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
202-208
Physical description
Dates
published
2015
References
  • Młodkowski J. (2008): Aktywność wizualna człowieka, Warszawa.
  • Petlák E., Zajcová J. (2010): Rola mózgu w uczeniu się, Kraków.
  • Rosiek R., Sajka M. (2014): Reakcja źrenicy jako wskaźnik przetwarzania informacji podczas rozwiązywania zadań testowych z zakresu nauk ścisłych, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 5/2.
  • Rożek B. (2014): Wykorzystanie badań eye-trackingowych do analizy procesu rozwiązywania procesu rozwiązywania testowego zadania matematycznego jednokrotnego wyboru, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 5/2.
  • Sajka M., Rosiek R. (2014): Wiedza potoczna: pomoc czy przeszkoda? Eye-trackingowa analiza rozwiązań zadania z zakresu nauk przyrodniczych, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 5/2.
  • Spitzer M. (2007): Jak uczy się mózg, Warszawa.
  • Stolińska A., Andrzejewska M., Błasiak W., Godlewska M., Pęczkowski P., Rosiek R., Rożek B., Sajka M., Wcisło D. (2014): Analysis of Saccadic Eye Movements of Experts and Novices when Solving Text Tasks, [w:] Nodzyńska M., Cieśla P., Różowicz K. (red.), New Technologies in Science Education, Kraków.
  • Wcisło D., Błasiak W., Andrzejewska M., Godlewska M., Pęczkowski P., Rosiek R., Rożek B., Sajka M., Stolińska A. (2014): Różnice w rozwiązywaniu problemów fizycznych przez nowicjuszy i ekspertów, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 5/2.
  • Żylińska M. (2013): Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ede1585-bd4b-4217-91fc-08f280966e95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.