PL EN


2010 | 84 | 47-57
Article title

Zarządzanie ochroną środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy

Authors
Title variants
EN
Managing the Environmental Protection in Self-Government Units on the Example of the Commune
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Usuwanie i zapobieganie szkodom ekologicznym oraz koszty tych działań stały się problemami, z którymi stykają się organy administracji państwowej. Samorząd lokalny głównie podejmuje działania mające przyczynić się do gospodarczego, środowiskowego i społecznego rozwoju gminy. Do zadań gminy w ramach ochrony środowiska należy: utrzymanie ładu przestrzennego, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami, ochrona terenów zieleni. W artykule przedstawiono analizę działań władz samorządowych gminy i ich decyzji na stan środowiska naturalnego.
EN
Removing and preventing ecological damages and costs of this action became problems which state government authorities are encountering. Selfgovernment mainly is taking action being supposed to contribute to the economic, environmental and social development of the commune. As part of the environmental protection he is included in tasks of the commune: keeping the spatial order, water supply, sewage collection, waste disposal, protection of areas of green. In the article analysis of the action of self-government authorities of the commune and them were introduced with influence on the state of the natural environment.
Contributors
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Boć J., Nowicki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, PPH KWANT, Kolonia 2000.
 • 2. Dziadosz K., Normatywne podstawy ery ekonomicznej w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007.
 • 3. Gajdzik B., Wyciślik A., Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, WPŚ, Gliwice 2007.
 • 4. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
 • 6. Kozłowski S., Ochrona środowiska: Unia Europejska - Polska, DW ELIPSA, Warszawa 2003.
 • 7. Kreier E., Łuszczak J.: ISO 9000. Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości, tom 1-2, FORUM, Poznań 2002.
 • 8. Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2006.
 • 9. Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000.
 • 10. Podolak M., Polityka ekologiczna Polski w okresie transformacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ef1c7e6-9e97-4fa0-ba06-b28f428ba4ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.