PL EN


2013 | 1(80) | 145-153
Article title

Kompetencje kluczowe w społeczeństwie informacyjnym i edukacji informatycznej społeczności lokalnej

Authors
Content
Title variants
EN
Key competences in information society and computer education of local society
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In order to stop the digital exclusion of the Polish society, it is vital to invest in people and educational systems. It is education what prepares citizens who are to inform, communicate and learn with the use of ICT. Therefore it is important to acquire ICT skills in the formal, non-formal and informal way. The article attempts to answer the following research problems: Which are the key skills necessary to live in the information society? How is ICT used in schools in Europe? What supports the development of adult computer education in the local communities?
Contributors
References
 • Bednarczyk H. (2008), W środowisku naukowym pedagogiki pracy i europejskiej przestrzeni badań i edukacji, Pedagogika Pracy nr 50, s. 98–107.
 • Dietinger Th. (2003), Aspects of E-Learning Environments, Graz University of Technology.
 • Digital Agenda for Europe, http://ec.europa.eu/digital-agenda/ [dostęp: 17.03.2013]
 • English L.M. (ed.) (2008), International Encyclopedia of Adult Education, Palgrave Mac-millan, Hampshire.
 • Global Report on Adult Learning and Education (2009), UNESCO Institute for Lifelong Learning, Hamburg.
 • Graff L. (1993), Rewolucja informatyczna, globalne trendy restrukturyzacyjne, wizje i decyzje, „Transformacje”, nr 3–4.
 • Hiltz S.R. (1998), Impacts of college-level courses via asynchronous learning network: some preliminary results, „Journal of Asynchronous Learning networks”, August.
 • Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjnokomunikacyjnych w szkołach w Europie. Wydanie 2011. EACEA, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Pachociński R. (2002), Technologia a oświata, Warszawa, IBE.
 • Perspektywa uczenia się przez całe życie, Projekt dokumentu strategicznego przyjęty 4 lutego 2011 r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, MEN 2011.
 • Siemieniecki B. (2002), Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej, Wydaw. A. Marszałek, Toruń.
 • Sysło M. M. (2004), Informatyka i technologia informacyjna w szkole. Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej, Wrocław.
 • Tanaś M. (red.) (2004), Pedagogika @ środki informatyczne i media, Warszawa, WSP ZNP; Kraków, Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6f0adce2-5abb-46b5-b155-f1322067d36e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.