PL EN


2019 | vol. 63, nr 4 | 69-80
Article title

Improving the quality control process using the PDCA cycle

Content
Title variants
PL
Wykorzystanie cyklu PDCA w procesie poprawy jakości wewnętrznej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main purpose of this article is to present the results of research on improving the quality of a finished product by improving the internal control through the use of the PDCA cycle. The research undertaken was carried out by using the case study method supported by the analysis of documentation originating from the surveyed enterprise and the technique of intelligence and observation. Before the study was started, a number of defective finished products was analysed, divided into five main types. Based on the observations made, the disadvantages were assigned to individual work stations and methods of quality improvement were established on each of them. In the next stage the necessary changes were made according to the specifications. The summary of the whole article is a discussion of the results obtained in the field of improving the quality of the finished product in the surveyed enterprise.
PL
Głównym celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących poprawy jakości produktu końcowego poprzez poprawę kontroli wewnętrznej dzięki zastosowaniu cyklu PDCA. Podjęte badania zostały przeprowadzone z użyciem metody studium przypadku popartej analizą dokumentacji pochodzącej z badanego przedsiębiorstwa oraz techniką wywiadu i obserwacji. Przed rozpoczęciem badania przeanalizowano szereg wadliwych produktów gotowych, podzielonych na pięć głównych typów. Na podstawie dokonanych obserwacji przypisano wady poszczególnym stanowiskom pracy i ustalono metody poprawy jakości na każdym z nich. W następnym etapie dokonano niezbędnych zmian zgodnie ze specyfikacjami. Podsumowaniem całego artykułu jest omówienie wyników uzyskanych w zakresie poprawy jakości gotowego produktu w badanym przedsiębiorstwie.
References
 • Bugdol M., 2008, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Elshaer I., 2012, What is the Meaning of Quality?, MPRA Paper no. 57345, posted 7. August 2014, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/57345.
 • Garvin D.A., 1984, What does “product quality” really mean?, Sloan Management Review, 26(1), pp. 25-43.
 • ISO 9000:2015 (point 3.3.7), https://www.iso.org/standard/45481.html.
 • Lasota A., 2011, Metodologia modyfikacji sieci obrazujących proces produkcyjny zawierająca punkty kontroli jakości, Pomiary, Automatyka, Kontrola, no. 3, pp. 320-323.
 • McKay S., 2017, Quality Improvement Approaches: Lean for Education, https://www.carnegiefoundation.org/blog/quality-improvement-approaches-lean-for-education.
 • Sokovic M., Pavetic D., 2007, Quality improvement – PDCA cycle vs. DMAIC and DFSS, Journal of Mechanical Engineering, 53/6, pp. 369-378.
 • Sokovic M., Pavetic D., Kern Pipan K., 2010, Quality Improvement Methodologies – PDCA Cycle, RADAR Matrix, DMAIC and DFSS, The Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, vol. 43, issue 1, November.
 • Taiichi O., 1988, Toyota production system: beyond large-scale production, Productivity Press, Portland.
 • Tuchman B.W., 1980, The decline of quality, New York: Times Magazine, 2 November, pp. 38-47.
 • Weinstein J., Vasovski S., 2004, The PDCA Continuous Improvement Cycle Module 6.4, https://ocw.mit.edu/courses/engineering-systems-division/esd-60-lean-six-sigma-processes-summer-2004/lecture-notes/6_3_pdca.pdf.
 • Yin R.K., 1984, Case Study Research: Design and Methods, Sage Publications, University of Michigan.
 • Ying C., 2010, Quality Control of Construction Projects, Thesis, Degree Programme in Industrial Management, website: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/21078.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6f6f0a9b-557f-4dd1-b9c2-f0b4c062b36b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.