Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 22 | 3 | 265-285

Article title

Proces Jezusa przed Piłatem według Giorgia Agambena. Prezentacja i krytyka

Content

Title variants

EN
The Trial of Jesus before Pilate According to Giorgio Agamben. A Presentation and Criticism

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the article submitted, the author presents the trial of Jesus before Pilate in the interpretation of Giorgio Agamben. This Italian philosopher, analyzing this event, justifies, in fact, it is difficult to call it a process in the strict sense. Admittedly, Agamben refers to the Gospel texts and the apocryphal-literary tradition, but he does so in his own way, interpreting the particular passages freely. In his deliberations, the distance towards the traditional Catholic exegesis is clearly visible. Therefore, in the second part of the article, the author confronts the vision of the trial of Jesus before Pilate, which is presented by Agamben, with the view present in the latest exegetical and theological literature. The entire analysis is closed with conclusions.

Keywords

Journal

Year

Volume

22

Issue

3

Pages

265-285

Physical description

Dates

published
2020-09-30

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Agamben G., Czas, który zostaje. Komentarz do „Listu do Rzymian”, przeł. S. Królak, Warszawa 2009.
 • Agamben G., Piłat i Jezusa, przeł. M. Surma-Gawłowska, A. Zawadzki, Kraków 2017.
 • Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
 • Badiou A., Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu, przeł. J. Kutyła, P. Mościcki, Kraków 2007.
 • Balthasar H. U. von, Teologia Misterium Paschalnego, przeł. E. Piotrowski, Kraków 2001.
 • Bösen W., Ostatni dzień Jezusa z Nazaretu, przeł. W. Moniak, Wrocław 2002.
 • Burzyk M., Ratajczak M., Posłowie: człowiek nie osądził Boga, Bóg nie osądzi świata. Giorgio Agamben i teologia polityczna, w: G. Agamben, Piłat i Jezus, przeł. M. Surma-Gawłowska, A. Zawadzki, Kraków 2017, s. 91-118.
 • Espinosa J. L., Jak Jezus tłumaczył swoją śmierć, w: Tajemnica Odkupienia. Kolekcja „Commu-nio” 11(1997), s. 195-210.
 • Geulen E., Giorgio Agamben. Wprowadzenie, przeł. M. Ratajczak, Warszawa 2012.
 • http://pwtw.pl/wp-content/uploads/wst/6/Starowieyski2.pdf
 • https://basileia785.wordpress.com/2016/10/05/ewangelia-nikodema/
 • https://basileia785.wordpress.com/2018/01/22/ewangelia-gamaliela/
 • Kapkin D., Karykatura Króla. Polityczny sens śmierci Jezusa, w: Tajemnica Odkupienia. Kolekcja „Communio” 11(1997), s. 176-194.
 • Kesel de J., Krzyż Jezusa Chrystusa – twardy i oporny rdzeń wiary chrześcijańskiej, „Communio” 19(1984), s. 59-70.
 • Lisicki P., Kto zabił Jezusa? Prawda i interpretacja, Kraków 2013.
 • Lohfink G., Jezus z Nazaretu. Czego chciał. Kim był, przeł. E. Pieciul-Karmińska, Poznań 2012.
 • Lohfink G., Ostatni dzień Jezusa. Co się stało w Wielki Piątek, przeł. E. Pieciul-Karmińska, Poznań 2006.
 • Porfiriusz z Tyru, Przeciw chrześcijanom, przekład, wstęp i komentarz P. Ashwin-Siejkowski, Kraków 2006.
 • Schönborn Ch., Gott sandte seinen Sohn, unter Mitarb. M. Konrad, H. P. Weber, Paderborn 2002.
 • Schönborn Ch., Leben für die Kirche, Freiburg/Br. 1997.
 • Seweryniak H., Tajemnica Jezusa, Warszawa 2001.
 • Święcicka-Wystrychowska P., Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium z zakresu rzymskiego procesu karnego w prowincjach wschodnich w okresie wczesnego pryncypatu, Kraków 2005.
 • Vanhoye A., Opisy Męki w Ewangeliach synoptycznych, w: Męka według czterech Ewangelii, przeł. M. Romanek, Kraków 2002, s. 11-65.
 • W sprawie Agambena. Konteksty krytyki, red. Ł. Musiał, M. Ratajczak, K. Szadkowski, A. Ży-chliński, Poznań 2010.
 • Žižek S., Kruchy absolut, czyli dlaczego warto walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo, przeł. M. Kropiwnicki, Warszawa 2009.
 • Žižek S., Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, przeł. M. Kropiwnicki, Bydgoszcz 2006.
 • Žižek S., O wierze, przeł. B. Baran, Warszawa 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6f76fb4b-ffaa-417b-b301-d4e129f8c5ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.