PL EN


2014 (R. XIII) | 1(51) | 143-154
Article title

O identyfikacji młodzieży z subkulturą kibiców piłkarskich

Title variants
The identification of youth with the subculture of football fans
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą poszukiwania odpowiedzi na pytanie o tożsamość młodzieży z subkultur kibicowskich. Analiza problemu sprowadza się do opisu subkultury kibiców piłkarskich jako grupy społecznej kształtującej parametry indywidualne i grupowe młodych ludzi. Grupa ta jest tylko pozornie jednorodna. Członkowie spędzają czas wolny na kibicowaniu ulubionej drużynie i uczestniczeniu w widowiskach sportowych. Co więcej organizują zbiórki charytatywne, propagują postawę patriotyczną, jak również odwołują się do neofaszystowskich haseł i symboliki, wykrzykują antysemickie przyśpiewki, mają rasistowskie poglądy czy dopuszczają się okaleczeń innych. Dalsza część tekstu to wskazanie zadań w kontekście wychowania i edukacji, obszarów działań, jak również dobrych praktyk, które mogą być fundamentem do budowy programów profilaktycznych i naprawczych nastawionych na kreowanie w opisywanym środowisku tożsamości twórczej, otwartej, rozumiejącej siebie i innych.
EN
The article poses a question on the identity of the youth that associate with the subculture of football fans. The main subject relates to the description of football fans culture as a social group. The subculture of football fans appears very homogenous, which is misleading. On one hand members of the subculture spend their free time supporting their favorite team, participating in sport events, organizing moneyraising and promoting patriotic feelings. On the other hand, they are associated with the neo-fascist slogans and symbols, shouting anti-Semitic chants and committing acts of physical violence. The article identifies challenges for the education policy and practices that may be fundamental in creating prevention programs, aimed at the development of a new football fan identity, which would promote open, understanding and tolerant attitudes within this community.
Issue
Pages
143-154
Physical description
Dates
published
2014-05-31
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Cohen S. (2011), Folk Devils and Moral Panics, Routledge, London-New York.
 • Erikson E. (1968), Childhood and Society, W. W. Norton & Company, New York.
 • Huizinga J. (2007), Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Czytelnik, Warszawa.
 • Jan Paweł II. (2005), Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.
 • Kawula S. (2001), Współczesne podkultury młodzieżowe: kontestacja czy przestępczość [w:] Urban B. (red.), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kowalski R. (2002), Potomkowie Hooligana, szalikowcy. Społeczno-kulturowe źródła agresji widowni sportowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Lipski J. J. (1992), Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy (uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków), Otwarta Rzeczpospolita, Warszawa.
 • Miller W. (1958), Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang Delinquency, [w:] Journal of Social Issues, Volume 14, Issue 3.
 • Melosik Z. Szkudlarek T. (1998), Kultura, tożsamość, edukacja. Migotanie znaczeń, Impuls, Kraków.
 • Muggleton D. (2004), Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Nikitorowicz J. (2009), Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Nikitorowicz J. (2003), Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Pęczak M. (1992), Mały słownik subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo Semper, Warszawa.
 • Piotrowski P. (2002), Grupowe zachowania chuligańskie: uwarunkowania psychospołeczne i aspekty prawne, [w:] „Przegląd Policyjny” 2002, nr 1, s. 52.
 • Piotrowski P. (2000), Szalikowcy. O Zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych, Toruń
 • Pospiszyl I. (2012), Identyfikacja z grupą jako sposób rozwiązywania problemów własnej tożsamości [w:] Ambrozik W. Kieszkowska A. (red.), Tożsamość grupowa dewinatów a ich reintegracja społeczna, część II, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Sawicki K. (2012), Młodzież a zachowania dewiacyjne z perspektywy teorii reakcji społecznej, [w:] Bajkowski T. Sawicki K. (red.), Młodzież – Kultura – Tożsamość, Trans Humana, Białystok.
 • Sawicki K. (2010), Subkultury, [w:] Pilch T. (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Stodolski W. (1998), Kultura dewiacji, [w:] Prawo i Życie, 4 sierpnia 98.
 • Znaniecki F. (2001), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6f7b9d08-a265-4927-8cbb-6a47624a049e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.