PL EN


2017 | 8 | 3 | 295-300
Article title

Nowoczesne rozwiązania informatyczne w elektrotechnice i elektronice

Content
Title variants
EN
Modern it Solutions in Electrical Engineering and Electronics
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule opisano możliwości zastosowania pakietów programowych Dasylab i LabView w nauczaniu przedmiotów technicznych. Pakiety te umożliwiają wytworzenie symulowanych sygnałów, a następnie ich obróbkę i kondycjonowanie w celu dalszego przetwarzania. Opisano zjawisko akwizycji sygnałów oraz przedstawiono środowisko programowe Dasylab i Labview. Przykładowe aplikacje stworzone przy użyciu opisanych pakietów programowych zostały zaprezentowane w drugiej części artykułu.
EN
This paper describes applicability of software packages Dasylab and LabView for teaching technical subjects. These packages allow generation of the simulated signals from sensors and follow their processing and conditioning for further processing. Described the phenomenon of signal acquisition and presents a programming environment DasyLab and LabView. Sample appli-cations design edusing these software packages are presented in the second part of article.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
295-300
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Politechnika Częstochowska, Instytut Optoelektroniki i Systemów Pomiarowych, Polska
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa, Polska
References
 • Imiełowski, K. (2012). Akwizycja i kondycjonowanie sygnałów z czujników pomiarowych przy zastosowaniu pakietów programowych Dasylab i LabView. Częstochowa: Wyd. PC.
 • Prauzner, T. (2006). Zastosowanie programów symulacyjnych w nauczaniu przedmiotów technicznych. Prace Naukowe AJD. Edukacja Techniczna i Informatyczna, 121–128.
 • Prauzner, T., Ptak, P. (2010). Rola i miejsce multimedialnych pomocy naukowych w edukacji technicznej. Edukacja – Technika – Informatyka, 1/2, 34–38.
 • Prauzner, T., Ptak, P. (2011). Programy symulacyjne w inżynierii bezpieczeństwa. Journal of Technology and Information Education, 7/1, 292–296.
 • Ptak, P. (2013). Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury. Edukacja – Technika – Informatyka, 4/2, 445–450.
 • Ptak, P., Prauzner, T. (2010). Wykorzystanie pakietu DasyLab w nauczaniu podstaw elektroniki. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje, 2 (110), 159–165.
 • Ptak, P., Prauzner, T. (2011). Zastosowanie programów komputerowych w dydaktyce przedmiotów technicznych. Journal of Technology and Information Education, 1, 300–307.
 • Szabatin, J. (2003). Podstawy teorii sygnałów. Warszawa: WKŁ.
 • Zieliński, T. (2005). Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Warszawa: WKŁ.
 • Zloto, T., Ptak, P., Prauzner, T. (2012). Analysis of Signals from Inductive Sensors by Means of the DasyLab Software. Annales UMCS Informatica, 31–37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6f803381-ac7e-401b-b87a-62b66ba43b5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.