PL EN


2017 | 22/3 | 36-48
Article title

Wspomnienia polskich dyplomatów jako źródło w badaniu stosunków polsko-rosyjskich po 1989 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Memoires of polish diplomats as a source in analysis of Poland-Russia’s relations after 1989
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes the problem of using the autobiographical documents of polish ambassadors in Russia after 1989 as a source in analysis of Poland-Russia relations. The author affirms that memoires and extended interviews of former diplomats could be useful in process of reconstruction of past political events. Nonetheless all researchers have to remember that as all sources the autobiographical documents should be subjected to strict procedure of research because they are highly subjective. As examples the author used memoires Mr. Stanisław Ciosek and extended interviews Mr. Stefan Meller and Mr. Jerzy Bahr.
Year
Issue
Pages
36-48
Physical description
Contributors
References
 • Bahr Jerzy, Sadecki Jerzy. 2013. Ambasador. Z ambasadorem Jerzym Bahrem rozmawia Jerzy Sadecki. Warszawa: Agora.
 • Bukowski Jacek. 1971. Wykorzystanie dokumentów autobiograficznych w socjologii polskiej. „Pamiętnikarstwo Polskie” nr 2: 52–65.
 • Ciosek Stanisław, współpraca Jan Osiecki i Ewa Charitonow. 2014. Wspomnienia (niekoniecznie) dyplomatyczne. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Curanović Alicja, Kardaś Szymon. 2011. Rosja w WikiLeaks. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Czapliński Władysław. 1972. Pamiętnik jako źródło dla historyka nowożytnego. „Pamiętnikarstwo Polskie” nr 2: 3–7.
 • Jakubowski Wojciech. 1999. Metoda autobiograficzna w politologii. W: Pokolenia. Kultura. Polityka. Księga jubileuszowa na 65-lecie Profesora Bronisława Gołębiowskiego. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa: 490–507.
 • Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL BIP IPN: Stanisław Ciosek. (online) http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/593 (dostęp 15.07.2017).
 • Komar Michał, Meller Stefan. 2008a. Świat według Mellera. Życie i historia: ku wolności. Warszawa: Rosner i Wspólnicy.
 • Komar Michał, Meller Stefan. 2008b. Świat według Mellera. Życie i polityka: ku przyszłości. Warszawa: Rosner i Wspólnicy.
 • Kukułka Józef. 2000. Teoria stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Lewandowska Izabela. 2004. Wywiad jako technika zdobywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej. „Echa Przyszłości” t. 5: 279–299.
 • Lewandowska Izabela. 2015. Wywiad-rzeka jako źródło historyczne. Próba analizy gatunku. W: Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956–1993. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 7–35.
 • Oświadczenie TASS w sprawie zbrodni dokonanej na polskich oficerach w Katyniu, Moskwa, 13 kwietnia 1990 r. 1990. „Zbiór Dokumentów” nr 2: 48–49.
 • Paul Sigrid. 1976. O naukowym użytkowaniu dokumentów autobiograficznych. „Pamiętnikarstwo Polskie” nr 1–4: 97–113.
 • Pieter Józef. 1973. Pamiętniki jako materiał naukowy w badaniach psychologicznych. „Pamiętnikarstwo Polskie” nr 1–2: 45–53.
 • Strzelczyk Joanna. 2002. Ucieczka ze wschodu. Rosja w polskiej polityce 1989–1993. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.
 • Topolski Jerzy. 1984. Metodologia historii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6faef386-6035-47a2-8744-9cace0bda504
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.