Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 22 | 2 | 189-200

Article title

Kapłan szafarzem Najświętszej Eucharystii w nauczaniu Kościoła

Content

Title variants

EN
The Priest as a Minister of the Holy Eucharist in the Teaching of the Church

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The purpose of the article is to show the identity of the priest resulting from participation in the only priesthood of Christ and to indicate the main places of the priestʼs responsibility towards the Eucharist, of which he is the minister. The Church teaches that with the event of Jesus Christ, the Old Testament priesthood is replaced by the priesthood of Christ, and since then priests, by virtue of the ordained sacrament, exercise their office by participating in the only priesthood of Jesus Christ and exercise it in persona Christi Capitis. The ministerial priesthood becomes a special task to proclaim the Gospel and celebrate the Holy Sacraments. This task, responsibility, first and foremost relates to the mystery of the Eucharist, in which the ministry of priests finds its fullness. A dignified celebration of the Holy Sacrifice in the congregation of the faithful, care for respecting and deepening the awareness of the Sacrum Eucharist and receiving it in a state of sanctifying grace, these are the main places of responsibility of priests who, being ministers of the Eucharist, are especially responsible for it.

Journal

Year

Volume

22

Issue

2

Pages

189-200

Physical description

Dates

published
2020-06-30

References

 • Chrostowski W., Jezus Chrystus – arcykapłan Nowego Przymierza, „Collectanea Theologica” 80(2010), nr 3, s. 7-34.
 • Jan Paweł II, Ad sodales Congregationis pro Clericis, (23.11.2001), „Acta Apostolicae Sedis” 94(2002), s. 214-215.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, (25.03.1992).
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et Paenitentia, (02.12.1984).
 • Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, (17.04.2003).
 • Jan Paweł II, Katecheza Eucharystia w życiu duchowym prezbitera, w: tenże, Posługa prezbiterów i diakonów, Poznań 1998, s. 49-52.
 • Jan Paweł II, Katecheza Kult eucharystyczny zasadniczym posłannictwem prezbiterów, w: tenże, Posługa prezbiterów i diakonów, Poznań 1998, s. 28-32.
 • Jan Paweł II, Katecheza Prezbiterat – służebne uczestnictwo w Kapłaństwie Chrystusa, w: tenże, Posługa prezbiterów i diakonów, Poznań 1998, s. 11-15.
 • Jan Paweł II, List apostolski Dominicae cenae, (24.02.1980), https://ekai.pl/dokumenty/list-dominicae-cenae/ (dostęp: 19.01.2020).
 • Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1979, (8 kwietnia 1979), https://ekai.pl/ dokumenty/list-do-kaplanow-na-wielki-czwartek-1979/ (dostęp: 19.01.2020).
 • Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku, (23 marca 2000), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_kaplanow_23032000.html (dostęp: 19.01.2020).
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i prze-wodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, (19.03.1999).
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja Kapłan pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej (04.08.2002).
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis Sacramentum (25.03.2004).
 • Oworuszko A., Urząd kapłański w Starym Testamencie, „Teologiczne Studia Siedleckie” 6(2009), s. 41-51.
 • Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus dominus, (28.10.1965).
 • Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, (07.12.1965).
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, (21.11.1964).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6fcd537d-5db4-4e61-a377-1602fd34d32d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.