PL EN


2014 | 24 | 69-96
Article title

Stanowisko III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów o Rodzinie na temat homoseksualizmu na tle ideologii gender i protestów przeciw „małżeństwu dla wszystkich”

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania pewnych intuicji leżących u podstaw logiki deontycznej obecnych w historii logiki. Stanowi on tylko częściowe opracowanie czterech z wielu poglądów ujmujących możliwość bezpośredniego wyprowadzenia zdań praktycznych ze zdań teoretycznych, którym przysługuje prawdziwość lub fałszywość. Autor starał się nie tylko przywołać, krótko opisać i zestawić wybrane przykłady. Wyraża nadzieję, że można było przy okazji dojść do pewnych – interesujących z punktu widzenia filozofii – wniosków. Dla przykładu faktu występowania wielu wymiarów w dziedzinie moralności w porównaniu do „dwuwymiarowej” teorii etycznej opisanej w języku logiki. Na uwagę zasługuje więc fakt niezbędności filozoficznego uzupełnienia rachunków logicznych we wszystkich omawianych tu przykładach. Autor wyraża także nadzieję, że treść artykułu będzie choć trochę bogatsza od tego, co na omawiany temat można znaleźć w podręcznikach, kompendiach czy w Internecie.
EN
From good to obligation – some issues of the history of logic. This paper comprises an attempt of unveiling some of the general intuitions present in the history of logic that constitute the basis of deontic logic. This article forms only a partial study of the four approches selected from many others. These maintainances admit a possibility of direct derivation of practical prepositions from the theoretical ones that can be assigned by logical values. I have been trying to recall and get togather for examples of deontic logic account. These accounts come from such philosophers as Aristotle and G. H. von Wright who is known for his discoverery of the deontic logic. J. Kalinowski and R. Blanché have been both introduced as well. Interestingly one may get to an interesting philosophical conclusion here. The domain of morality is much more complex and multidimensional, comparing to the ethical theory described by an artificial language of deontic logic’s account. It is also worthy to be emphesized that some additional philosophical reflections are always needed to complement such deontic logic accounts as seen in the case of the four examples described in this paper.
Year
Issue
24
Pages
69-96
Physical description
References
 • Abp Gądecki: Synod powinien wspierać rodzinę (15.10.2014), http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,20253,abp-gadecki-synod-powinien-wspierac-rodzine.html (18.11.2014).
 • Anatrella T., La teoria del “gender” e l’origine dell’omosessualità, Cinisello Balsamo 2012.
 • Arènes J., La problématique du „genre”, Documents Episcopat 12 (2006).
 • III Assemblea Generale Straordinaria, Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione. Instrumentum laboris, Vaticano 2014, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_it.html (03.12.2014).
 • Benedykt XVI, Przemówienie Ojca Świętego do Kolegium Kardynalskiego, Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu. „Ten, kto broni Boga, broni człowieka”, L’Osservatore Romano 2 (2013), s. 28-32.
 • Bernheim G., Mariage homosexuel, homoparentalité et adoption: ce que l’on oublie souvent de dire, http://www.grandrabbindefrance.com/sites/default/files/ESSAI-HOMOPARENTALIT%C3%89-GILLES-BERNHEIM.pdf.
 • Bujak J., „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich ?”. Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety, Szczecin 2014.
 • Cedrone G., Sinodo, il giallo della traduzione: sparisce il „welcome” per i gay, (16.10.2014) http://www.repubblica.it/esteri/2014/10/16/news/sinodo_relazione_e_le_traduzioni_non_corrette-98263126/ (18.11.2014).
 • „Cyfrowe zdjęcie” sytuacji rodziny (01.10.2014), http://www.idziemy.com.pl/kosciol/cyfrowe-zdjecie-sytuacji-rodziny (18.11.2014).
 • Co katolicka inteligencja wysłała do papieża Franciszka [cały list] (06.10.2014), http://tygodnik.onet.pl/wiara/co-katolicka-inteligencja-wyslala-do-papieza-franciszka-caly-list/8000f (18.11.2014).
 • Conseil Famille et Société, Elargir le marriage aux personnes de même sexe? Ouvrons le débat! Note du Conseil Famille et Société (28.09.2012), http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/366187-elargir-le-mariage-aux-personnes-de-meme-sexe-ouvrons-le-debat-note-du-conseil-famille-et-societe/ (19.11.2014).
 • De Paolis, V., „Słuchamy ludzi, a nie prawd wiary” (21.10.2014), http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,20330,sluchamy-ludzi-a-nie-prawd-wiary.html (18.11.2014).
 • III Extraordinary General Assembly, The Pastoral Challenges of the Family of the Context of the Evangalization. Instrumentum laboris, Vatican 2014, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_en.html (03.12.2014); tłumaczenie z ang. por. http://nowy.tezeusz.pl/blog/204450.html (03.12.2014).
 • È arrivato il momento di discutere sulla famiglia (03.10.2014), http://www.aleteia.org/it/religione/articolo/e-arrivato-il-momento-di-discutere-sulla-famiglia-5825221772705792 (18.11.2014).
 • Francja: protesty przeciw homozwiązkom (18.11.2012), http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,12215,francja-protesty-przeciwko-homozwiazkom.html (19.11.2014).
 • Francuzi nie chcą tzw. małżeństw dla wszystkich (05.12.2012), http://ekai.pl/europa/x61298/francuzi-nie-chca-tzw-malzenstw-dla-wszystkich/ (19.11.2014).
 • Gender Mainstreaming ist ein Wohlstandsphänomen, http://www.kath.net/news/41894 (04.12.13).
 • Jaklewicz T., Pytania o rodzinę (14.11.2013), http://gosc.pl/doc/1776004.Pytania-o-rodzine (11.18.1014).
 • Kamman M., Kommunion auch für Wiederverheiratete (07.10.13), http://www.welt.de/politik/deutschland/article120705435/Kommunion-auch-fuer-Wiederverheiratete.html (18.11.2014).
 • Kard. Burke: Sekretariat Generalny Synodu manipuluje i przedstawia stanowisko sprzeczne z nauką Kościoła (15.10.2014), http://www.pch24.pl/kard--burke--sekretariat-generalny-synodu-manipuluje-i-przedstawia-stanowisko-sprzeczne-z-nauka-kosciola-,31530,i.html (18.11.2014).
 • Kard. Burke o posynodalnym zamieszaniu (31.10.2014), http://kosciol.wiara.pl/doc/2226290.Kard-Burke-o-posynodalnym-zamieszaniu (18.11.2014).
 • Kuby G., Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, Kraków 2013.
 • Le mariage pour tous (23.09.2104), http://www.gouvernement.fr/action/le-mariage-pour-tous (19.11.2014).
 • O parach homoseksualnych i rozwodnikach (13.10.2014), http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,20234,o-parach-homoseksualnych-i-rozwodnikach.html (18.11.2014).
 • O wyzwaniach przed synodem biskupów o rodzinie (14.09.2014), http://ekai.pl/diecezje/gnieznienska/x81925/o-wyzwaniach-przed-synodem-biskupow-o-rodzinie/ (18.11.2014).
 • Piotr Damiani, Księga Gomory, [w:] K. Skwierczyński, Mury Sodomy. Piotra Damianiego Księga Gomory i walka z sodomią wśród kleru, Kraków 2011, s. 257-309.
 • Relacja III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów (22.10.2014), http://kosciol.wiara.pl/doc/2213827.Relacja-III-Nadzwyczajnego-Synodu-Biskupow/11 (18.11.2014).
 • Relacja i orędzie III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (23.10.2014), http://episkopat.pl/informacje_kep/6228.1,Relacja_i_oredzie_III_Nadzwyczajnego_Zgromadzenia_Ogolnego_Synodu_Biskupow.html (18.11.2014).
 • „Relatio Synodii” III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji” (5-19 października 2014 r.), Wiadomości KAI 44(2014), s. 21-22.
 • Robakowski J., Francja wobec degradacji małżeństwa i rodziny (08.04.2013), http://www.niedziela.pl/artykul/105367/nd/Francja-wobec-degradacji-malzenstwa-i (19.11.2014).
 • Strona studiów podyplomowych na rok 214/2015„Strategie zmian na rzecz równości. Gender Mainstreaming”, http://genderstudies.pl/index.php/gender-mainstreaming/ (19.11.2014).
 • Watykan: moralna ocena związków homoseksualnych nadal negatywna (15.10.2014), http://www.pch24.pl/watykan--moralna-ocena-zwiazkow-homoseksualnych-nadal-negatywna-,31524,i.html (18.11.2014).
 • Watykańska prezentacja Instrumentum laboris synodu o rodzinie: nie będzie dyskusji nad zmianą katolickiej doktryny (26.06.2014), http://pl.radiovaticana.va/news/2014/06/26/watyka%C5%84ska_prezentacja_instrumentum_laboris_synodu_o_rodzinie:_nie/pol-809530 (18.11.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ff7ca78-3bd0-4774-90ad-20bdab36e8e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.