PL EN


2010 | 10 | 241-252
Article title

Władysław Dąbrowski (1884–1970) – mistrz sztuki książki, społecznik i patriota w Paryżu

Content
Title variants
Conference
SESJA NAUKOWA ZORGANIZOWANA PRZEZ KOMISJĘ HISTORII NAUKI PAU I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE UJ. W 215. rocznicę założenia przez Jana Śniadeckiego Obserwatorium Astronomicznego (9 V 2007)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Władysław Dąbrowski was born 15.01.1884 in Matczyn on the Lubelszczyzna region. He had been in Paris since 1913. There was a place where he had found an asylum for his work as an artist. He had started work with Sokół Association, polish scouting and with cultural-social-emigration organization. Dąbrowski had set up The Association of Polish Creators in Paris in 1932. He had a close relationship with The Association of Books’ Friends in Paris and The Historical-Literary Association from Paris. First of all Dąbrowski had been worked as a fully-qualified bookbinder and he often connected it with an art of beautiful book. This metier was cultivated by him till the end of his live. He created: a lot of book which had been offered for King of United Kingdom, some albums for Polish Marshal – Józef Piłsudski, Polish President – Ignacy Mościcki, General D.D. Eisenhower, President Harry Truman and for Pope. Dąbrowski was good like a sculptor, photographer and painter. He was very talented. He had a wide variety of polish books e.g. white ravens (manuscripts, autographs from celebrities and old-prints). He had the books with dedications from famous people e.g. Fosch, Clemanseau, RomainRolland. Dąbrowski was a friend of libraries. After the World War II he donated his precious compilations for libraries in Poland and in emigration: Polish Library in Paris and National Library in Warsaw. Dąbrowski has died when he was 86 years old, 07.02.1970 in Paris. He was buried in the Montmorency Cemetery near Paris.
Keywords
Year
Volume
10
Pages
241-252
Physical description
Dates
cover
2010
Contributors
References
 • Biblioteka Polska w Paryżu, Kazimierz Woźnicki, Akc. 4417.
 • Biblioteka Polska w Paryżu, Spuścizna W. Dąbrowskiego, Akc. 3768, 4049, 4050, 4051, 5178, 5245, 5259, 5906., 6688.
 • „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu” 1946, nr 1.
 • „Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Książki” 1948, nr 6, s. 7.
 • I. Gałęzowska, Montmorency, [broszurka, brw., s. 4–5].
 • R. Gorczyńska, Portrety paryskie, Kraków 1999.
 • A. F. Grabski, Z dziejów księgarstwa polskiego w Paryżu, „Roczniki Biblioteczne” 1960.
 • A. Jełowicki, Moje wspomnienia, Paryż 1839.
 • D. Kaczmarzyk, Władysław Oleszczyński. W: Polski Słownik Biograficzny, T. XXIII, 1978, s. 754–756.
 • M. Kalczyńska, W. Dąbrowski (1884–1917). Karta do zapomnianej biografii emigracyjnego społecznika i wielkiego miłośnika książki w Paryżu, Kraków: PAU 2008.
 • A. Kłossowski, Historia księgarni polskiej w Paryżu, „Roczniki Biblioteczne” 1966, s. 505–528.
 • A. Kłossowski, Ambasador książki polskiej w Paryżu Władysław Mickiewicz, Wrocław 1971.
 • A. Kłossowski, Franciszek Prochaska, bibliofil i artysta drukarz we Francji, „Roczniki Biblioteczne” 1983, R. 27, z. 1/2, s. 317–345.
 • A. Kłossowski, Franciszek Prochaska i jego pięknodruki, „Bibliofil” (Łódź), jesień 1987 s. 2–3.
 • A. Kłossowski, Bibliofilstwo polskie za granicą..., s. 61;
 • A. Kłossowski, Polskie private i small presses na obczyźnie. W: Kultura skupisk polonijnych. Materiały z III sympozjum naukowego, Warszawa, 12 i 13 maja 1988 r., Warszawa 1994, s. 117–150.
 • A. Kłossowski, Książka polska na obczyźnie, Toruń 2003.
 • Z. Kolankowski, Paryż i polscy bibliofile (fragment wspomnień z lat 1946–1948), „Rocznik Biblioteki Narodowej” XX: 1988, s. 349–361.
 • Libella. Galerie Lambert. Szkice i wspomnienia, oprac. i red. M. A. Supruniuk, Toruń, 1997.
 • W. Mickiewicz, Biblioteka Polska w Paryżu, „Przegląd Biblioteczny” 1908.
 • S. d`Olivera Jackowska, Korespondencja, wycinki prasowe, fotografie, szkice, papiery osobiste, także dotyczące kariery zawodowej artystki: Biblioteka Polska w Paryżu, , Spuścizna W. Dąbrowskiego, Akc. 4047, Akc. 4048.
 • F. Prochaska, Młyn w Nadolniku Aleksandra Janty (1949).
 • F. Prochaska, Intimité de l’ile Saint-Louis Alberta Serstevensa (1954).
 • F. Prochaska, 18 coplas Jana Brzękowskiego (1959)
 • F. Prochaska, Wiersze zebrane Zygmunta Lubicz-Zaleskiego (1969).
 • B. Przegaliński, Bibliofile polscy w Paryżu, „Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu” 1952, nr 9, s. 9–10.
 • K. Sienkiewicz (1793–1860) – historyk, publicysta, bibliotekarz, Słownik Pracowników Książki Polskiej, Warszawa 1972, s. 816.
 • Słownik Pracowników Książki Polskiej. Suplement, Warszawa 1986.
 • M. Straszewska, Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831–1840, Warszawa 1970.
 • W. Śladkowski, Emigracja polska we Francji 1871–1918, Lublin 1980.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6ff9ea82-11ed-4527-9b2d-0c278753e77f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.