PL EN


2010 | 84 | 9-20
Article title

Analiza powiązań pomiędzy rentownością i płynnością spółek branży cukierniczej notowanych na GPW w Warszawie

Title variants
EN
Analysis of Connections between the Profitability and the Floating Capital of the Confectioner's Companies Quoted on Stock Exchange in Warsaw
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono zależność między rentownością a płynnością spółek branży cukierniczej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rentowność mierzono wskaźnikami rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własnego, natomiast za miary płynności przyjęto wskaźnik płynności bieżącej, przyśpieszonej i płynności gotówkowej.
EN
In the study was described a relation between the profitability and the floating capiatal of the confectioner's companies quoted on Stock Exchange in Warsaw. Profitability was being measured with profitability ratios of the sale, assets and the equity, however for measures of the floating capital was accepted accelerated, current floating ratios and cash flow.
Contributors
 • Politechnika Warszawska
author
 • Politechnika Warszawska
References
 • 1. Bielawska A.: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • 2. Bień W.: Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2005.
 • 3. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 • 4. Gąsiorkiewicz L.: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 • 5. Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 • 6. Rutkowski A.: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.
 • 7. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2003.
 • 8. Wawryszuk-Misztal A.: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 • 9. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • 10. Zaleska M.: Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. SGH, Warszawa 2005.
 • 11. www.parkiet.com
 • 12. www.mg.gov.pl
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-70360df5-e556-4702-8e68-f2c8ca0c981e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.