Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4 | 509-517

Article title

Zmienne barwy Lipska

Authors

Content

Title variants

EN
Variable colors of Lipsk

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł pokazuje złożoną historię unitów w Lipsku nad Biebrzą. Autor pokazuje także stosunki międzywyznaniowe na tym obszarze na przestrzeni wieków. Analizuje również genezę kształtowania mozaiki kulturowej i religijnej w tym regionie. Bada stan wiedzy mieszkańców regionu o przeszłości. Autor pisze o tym, jak wieloetniczna i wielokulturowa przestrzeń stopniowo przekształciła się w obszar jednolity religijnie i kulturowo.
EN
The article presents the complex history of the Uniates in Lipsk. The author also shows inter-faith relations in this area over the centuries. Shows the genesis of shaping the cultural and religious mosaic. Analyzes the state of knowledge of the region’s inhabitants about the past. The author writes about how the multi-ethnic and multicultural area gradually turned into a unifi ed religious and cultural area.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-70510f92-6341-46da-9ecb-c9037284dd05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.