Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(54) | 69-84

Article title

O zadaniach i metodologii badań proweniencyjnych w bibliologii na przykładzie badań nad kolekcją Baworovianum

Content

Title variants

EN
Tasks and methodology of provenance research in bibliology on the example of Bavorovianum collection researc

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza zadań i metodologii badań proweniencyjnych w bibliologii w świetle historycznym na podstawie badań prowadzonych nad kolekcją Baworowskiego. Dokonano analizy opinii Kazimierza Piekarskiego i Rudolfa Kotuli, omówiono historię wybranych pozycji z kolekcji Baworovianum.
EN
The aim of the article is to analyse the objectives and methods used in the bibliological provenance research based on the research conducted on Baworowski collection. The opinions of Kazimierz Piekarski and Rudolf Kotula were analised, history of chosen positions from Baworovianum collection was discussed

Contributors

 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

References

 • Bieńkowska, B. (1986). Kilka uwag i propozycji w sprawie badań księgozbiorów historycznych. Studia o Książce, 16, 3–31.
 • Birkenmajer, A. (1922). Biblioteka Ryszarda de Fournival, poety i uczonego francuskiego z początku XIII-go wieku i jej późniejsze losy. Kraków: Polska Akademja Umiejętności.
 • Cubrzyńska-Leonarczyk, M. (2001). Polskie superekslibrisy XVI–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Centuria druga, Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • Czapnik, M. (2005). Provenance research as a method for reconstruction of historical collections. In: D. J. Shaw (ed.). Book and their owners. Provenance information and the European cultural heritage : Papers presented on 12 November 2004 at the CERL conference hosted by the National Library of Scotland, Edinburgh (s. 25–42). London: Consortium of European Research Libraries.
 • Dąbrowski, M. (1980). Ksawerego Świerkowskiego walka o dobra kultury. Roczniki Biblioteczne, 24, 111–127.
 • Della Rocca de Candal, G. (2017). The 15cBooktrade project and the Material Evidence in Incunabula database. W: D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegła (red.), Książka dawna i jej właściciele (t. 1, s. 175–181). Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 • Dondi, C. (2013–2014). Piętnastowieczny handel książką. Gromadzenie świadectw źródłowych i badanie inkunabułów – baza danych MEI. Z Badań Nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 7–8, 235–251.
 • Estreicher, K. (1939). Bibliografia polska. Część III obejmująca druki stulecia XV–XVIII w układzie abecadłowym (t. 32). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • ( Opis bibliograficzny – Stare druki, 1994). Opis bibliograficzny – Stare druki PN-N-01152-8. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Gwioździk, J. (2014). Druki z 1. połowy XVI w. z kolekcji Zygmunta Czarneckiego w zbiorach lwowskich . Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 4(38), 70-83.
 • Horodyski, B. (1970). Na śladach warszawskiej książki. W: S. Lorentz (red.), Walka o dobra kultury (t. 2, s. 385–395). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • International Foundation for Art Research (s.d.). Provenance Guide. Pobrane 19 grudnia 2018, z : https://www.ifar.org/Provenance_Guide.pdf
 • Janas, E., Kłaczewski, W. (2002). Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka.
 • Kocojówna, M. (1993). Potrzeby i oczekiwania w zakresie badań proweniencyjnych. Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi [t. specjalny], 329–336.
 • Kocowski, B. (1951). Zadania i metody badań proweniencyjnych w zakresie starych druków. Przegląd Biblioteczny, 19, 72–84.
 • Kosiński, J. A. (2009). Propozycja do instrukcji kartoteki proweniencyjnej starych druków, oprac. M. Pidłypczak-Majerowicz. W: M. Dworsatschek (red.). Krajobrazy przeszłości. Księga ofiarowana doktorowi Adolfowi Juzwence w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (s. 223-239), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich [opracowanie z I poł. lat 60. krążące w Ossolineum w maszynopisie, opublikowane drukiem dopiero w 2009 r.].
 • Kotula, R. (1929a). Właściciele rękopisów i starodruków zbiorów wielkopolskich Z. Czarneckiego mieszczących się obecnie w „Baworovianum” we Lwowie . Lwów: Fundacja W. Baworowskiego, Artur Goldman.
 • Kotula, R. (1929b). [Odpowiedź na recenzję K. Piekarskiego]. Przegląd Biblioteczny, 3(4), 542−551.
 • Krawczyk, B. (2016). Rękopisy Józefa Muczkowskiego w zbiorze autografów z XIX wieku należących niegdyś do Cypriana Walewskiego. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 66, 31–43.
 • Kudelski, J. R. (2016). Rewindykacja dóbr kultury na Dolnym Śląsku w latach 1945−1949. Kwartalnik Historyczny, 123, 79−80.
 • Matwijów, M. (2003). Zakład Narodowy im. Ossolińskich w latach 1939−1946, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.
 • Olczak, M. (2004). Grodziec : zamek – kościół – pałac, Warszawa: Oppidum.
 • Pidłypczak-Majerowicz, M. (2014). Badania proweniencyjne w bibliotekach kościelnych. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 38, 3–13.
 • Piekarski K., (1929 a). Rudolf Kotula: Właściciele rękopisów i starodruków zbiorów wielkopolskich Z. Czarneckiego mieszczących się obecnie w „Baworovianum” we Lwowie. Lwów, Fundacja W. Baworowskiego, 1929. 8o,. Str. XV, 139 i 21 tablic. Przegląd Biblioteczny, 3(3), 388−415.
 • Piekarski, K. (1929b). [Odpowiedź na odpowiedź R. Kotuli]. Przegląd Biblioteczny, 3(4), 551−554.
 • Sipayłło, M. (1975). O metodzie badań proweniencyjnych starych druków. Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 1, 9–30.
 • Sipayłło, M. (1988). Polskie superexlibrisy XVI–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Szydłowska-Szczecińska, A. (2008). Gmina Zagrodno i jej okolice, Legnica: Wydawnictwo AG Legnica.
 • Wasiak, J. (1972). Baworowski Wiktor. W: I. Treichel (red.). Słownik pracowników książki polskiej (t. 1, s. 46–47). Warszawa – Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wiszniewski, M. (1845). Historya literatury polskiej (t. 8). Kraków: Nakładem autora, Drukarnia S. Gieszkowskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-707b5e72-303f-4906-b915-0b9e882c7727
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.